Bảo vệ Header và Footer trong Word 2007

Rate this post

(Bảo vệ Header và Footer trong Word 2007) Bạn bỏ tâm huyết và công sức của mình để soạn thảo tài liệu và muốn khẳng định những tài liệu đó do mình viết ra nên đã ghi rõ tên tác giả tại Header. Tuy nhiên, bạn cũng muốn người dùng có thể đọc và sửa nội dung tài liệu nên bạn đã không đặt mật khẩu bảo vệ tài liệu. Và bạn rất muốn bảo vệ thông tin tác giả trên Header bởi tài liệu là công sức của bạn. Blog tin học sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện việc bảo vệ Header, Footer:

  • B1: Mở văn bản cần bảo vệ
  • B2: Tạo các thông tin Header & Footer
  • B3: Di chuyển con trỏ chuột đến dòng đầu tiên của văn bản
  • B4: Chọn Tab Page Layout -> Breaks -> Continuous

Bao ve header va footer trong word 2007

  • B5: Trong Tab Review chọn Protect Document -> Restrict Formatting and Editing

Bao ve header va footer trong word 2007

  • B6: Tại hộp thoại Restrict Formatting and Editing chọn Allow only this type of editing in the document và tại hộp thả xuống chọn Filling in forms.

Bao ve header va footer trong word 2007

  • B7: Click Select sections

Ở đây tạo 2 Section: Section 1 là phần Header and Footer và Section 2 là phần để soạn thảo văn bản. Bạn bỏ chọn Section 2, chỉ chọn Section 1 để bảo vệ Header và Footer.

Bao ve header va footer trong word 2007

  • B8: Click Yes, Start Enforcing Protection
  • B9: Nhập Password bảo vệ khi hộp thoại nhập Password xuất hiện.

Bao ve header va footer trong word 2007

Bây giờ bạn đóng văn bản lại để hoàn tất bảo vệ Header, Footer. Nếu bạn muốn tạo các Header và  Footer khác nhau hay chỉnh sửa nội dung Header và Footer thì vào Tab Review -> Protect Document -> Restrict Formatting and Editing, click Stop Protection.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về Word 2007 như macro tạo phân số, tự động chèn siêu liên kết, …

Bảo vệ Header và Footer trong Word 2007

Đánh giá bài viết