Các lỗi thường gặp khi sử dụng excel

Rate this post

Các bạn nào đã sử dụng công cụ excel để viết hàm thì tôi tin chắc là các bạn đã từng gặp các lỗi các bản nhưng có bạn biết cách sửa nhưng cũng có bạn không biết là mình sai ở chỗ nào. Vậy bài này mình xin chia sẻ cho các bạn biết được ý nghĩa của các lỗi đó.

Lỗi thường gặp trong excel 2007

1.###: Lỗi độ rộng
2.DIV/0: Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng.
3.#NAME?: Do đánh số sai tên hàm hay tham chia hoặc đánh thiếu dấu nháy.
4.#NA: Công thức hàm thanh chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả.
5.#NULL!: hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng.
6.#NUM!: Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương.
7.#REF!: Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa.
8.#VALUE: Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.

Một số chú ý khi sử dụng excel

-Chỉnh đủ độ rộng trước khi viết hàm
-Chuyển đúng dạng ngày tháng dd/mm/yy.
-Khi làm xong rồi mới bắt đầu căn chỉnh theo yêu cầu của đề bài để tránh những lỗi không nên có.
-Luôn tìm hiểu để hiểu sâu về các hàm trong excel.
Với bài này thì các bạn có thể hiểu và tránh được các lỗi thường gặp và biết cách khắc phục khi viết hàm nhé.
Chúc các bạn thành công