Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Internet

Rate this post
Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Internet

Bạn đang sử dụng mạng internet nhưng không biết tốc độ mạng của bạn có nhanh hay chậm? Đây là vấn đề phổ biến mà nhiều người thường gặp phải. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cách kiểm tra tốc độ mạng internet để biết được tốc độ mạng của mình.

WiFi VNPT

Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Internet

Nếu bạn đang sử dụng WiFi VNPT và muốn kiểm tra tốc độ mạng, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Vào trang web “speedtest.vnpt.vn”.
  2. Click vào nút “Bắt Đầu” để bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng.
  3. Sau khi kiểm tra hoàn thành, tốc độ mạng của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ mạng bằng ứng dụng, bạn có thể tải xuống ứng dụng “Speedtest by Ookla” từ Google Play hoặc App Store. Tiếp theo, bạn chỉ cần chọn mạng VNPT và bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng.

FPT

Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Internet

Nếu bạn đang sử dụng mạng FPT và muốn kiểm tra tốc độ mạng, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Vào trang web “speedtest.fpt.net”.
  2. Click vào nút “Bắt Đầu” để bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng.
  3. Sau khi kiểm tra hoàn thành, tốc độ mạng của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ mạng bằng ứng dụng, bạn có thể tải xuống ứng dụng “Speedtest by Ookla” từ Google Play hoặc App Store. Tiếp theo, bạn chỉ cần chọn mạng FPT và bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng.

Viettel

Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Internet

Nếu bạn đang sử dụng mạng Viettel và muốn kiểm tra tốc độ mạng, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Vào trang web “speedtest.viettel.vn”.
  2. Click vào nút “Bắt Đầu” để bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng.
  3. Sau khi kiểm tra hoàn thành, tốc độ mạng của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ mạng bằng ứng dụng, bạn có thể tải xuống ứng dụng “Speedtest by Ookla” từ Google Play hoặc App Store. Tiếp theo, bạn chỉ cần chọn mạng Viettel và bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng.

Kết luận

Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Internet

Đó là các cách kiểm tra tốc độ mạng internet của các nhà cung cấp dịch vụ: WiFi VNPT, FPT và Viettel. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các bước trên để kiểm tra tốc độ mạng của mình và biết được tốc độ mạng của bạn có nhanh hay chậm. Nếu tốc độ mạng của bạn chậm, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được giúp đỡ.