Định dạng văn bản với chiều giấy khác nhau trong Word 2007

Rate this post

(Định dạng văn bản với chiều giấy khác nhau trong Word 2007) Làm việc thường xuyên với Word chắc chắn bạn đã từng gặp trường hợp trong một tài liệu có những trang được định dạng theo kiểu Landscase (kiểu nằm ngang) thay vì giống kiểu định dạng Portrait (kiểu thẳng đứng) như hầu hết các trang khác. Hoặc có trường hợp một tài liệu yêu cầu từ trang 1 đến trang 9 chiều giấy theo kiểu Portrait (kiểu thẳng đứng), từ trang 10 đến trang 15 chiều giấy theo kiểu Landscase (kiểu nằm ngang), còn lại là chiều giấy theo kiểu Portrait. Vậy bạn xử lý trường hợp này thế nào?

Dinh dang van ban voi chieu giay khac nhau trong word 2007

Hôm nay, Blog tin học sẽ giúp bạn thực hiện công việc này với các bước sau:

  • Bước 1: Bạn để văn bản ở chế độ Portrait.
  • Bước 2: Bạn nhập hoàn chỉnh từ trang 1 đến trang 9 rồi đặt con trỏ chuột ở vị trí cuối cùng của trang.
  • Bước 3: Chọn Tab Page Layout. Chọn Breaks -> Next Pape.

Dinh dang van ban voi chieu giay khac nhau trong word 2007

  • Bước 4: Chọn Tab Page Layout. Hộp thoại Orientation xuất hiện và chọn Landscape.

Dinh dang van ban voi chieu giay khac nhau trong word 2007

  • Bước 5: Bạn tiếp tục nhập văn bản từ trang 10 đến trang 15. Khi hoàn tất việc nhập văn bản thì đặt con trỏ chuột tại vị trí cuối cùng của trang.
  • Bước 6: Chọn Tab Page Layout. Chọn Breaks ->Next Pape.
  • Bước 7: Chọn Tab Page Layout. Hộp thoại Orientation xuất hiện và chọn Portrait.
  • Bước 8: Bạn nhập văn bản cho tới khi hoàn tất là xong.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hữu ích về định dạng văn bản như bảo vệ header và footer, các phím tắt về định dạng trong Word 2007.

Định dạng văn bản với chiều giấy khác nhau trong Word 2007

Đánh giá bài viết