Đổi file host vào facebook tháng 03/2014 cho 3 mạng VNPT, FPT, VIETTEL

Rate this post

[UPDATE] Update file host vào facebook tháng 03/2014 cho cả 3 nhà mạng VNPT, FPT, VIETTEL. Mỗi khi bạn cài lại windows thì thường phải cài lại file host để có thể truy cập facebook dễ dàng hơn.

Chú ý: Ngày 26/03/2014 việc truy cập vào facebook bằng file host là rất khó khăn. Hãy dùng một phương pháp đơn giản nhất là xóa dải IP cũ trong file host đi và vào facebook bằng trình duyệt Cờ Rôm + Download tại đây.

Hoặc nếu ai không muốn dùng cờ rôm + để vào thì có thể sử dụng phương pháp đổi DNS để vào Xem bài: Hướng dẫn đổi DNS để vào facebook dễ dàng (Mình đã test và thành công 100% nhé)

Vì thời gian này việc truy cập facebook cũng dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần đổi DNS là có thể vào được facebook rồi, Nếu đổi DNS mà vẫn không vào được facebook thì hãy sử dụng đến file host vào facebook tháng 03/2014 này.

Nếu sử dụng cách đổi DNS mà không vào được facebook thì bạn hãy sử dụng dải host dưới đây để truy cập vào facebook

Dải host vào facebook cập nhật tháng 03/2014 cho 3 nhà mạng VNPT, FPT, VIETTEL

173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Cách đổi Host thế nào thì các bạn xem bài viết Hướng dẫn sử file host để vào facebook