Đổi số ra chữ trong Excel 2007 – 2010

Rate this post

Một số bạn làm kế toán hay làm một cái gì đấy liên quan đến tiền thì thường rất cần đến phần mềm này, nó giúp các bạn thao tác nhanh hơn khi làm việc. Đó là phần mềm đổi số ra chữ trong Excel.

Đầu tiên các bạn download phần mềm tại đây

Sau khi download về các bạn làm theo hướng dẫn như sau để có thể đổi chữ ra số được.

Bước 1. Mở Excel lên vào theo đường dẫn:

+ Đối với Exel 2003 vào Tool -> Addins -> Browse tìm nơi để file Doiso.xla -> OK.
+ Đối với Exel 2007, 2010 kick chuột phải vào khoảng trống giữa các biểu tượng của Excel (ở trên cùng, bên phải) giốn như trong hình dưới chọn Customize Quick access toolbar

Đổi số ra chữ trong Excel

Đổi số ra chữ trong Excel

Tếp tục ta chọn ô Add_ins -> Go (ở dưới cùng) -> Browse tìm nơi để file Doiso.xla -> OK.

Bước 2. Cách thao tác như sau:
Bạn muốn đổi sang bằng chữ cho một số nào đấy thì bạn chỉ cần đánh =vnd(ô cần đổi số) và Enter
Lưu ý: File Doiso.xla này chỉ hỗ trợ Unicode nên bạn phải chọn font cho ô bằng chữ là đánh bảng mã Unicode thôi nhé (vd: Arial, Times new roman….). Chọn VNtime … là bị lỗi font

Chúc các bạn thành công