File host vào facebook tháng 10/2014

Rate this post

Vậy là những tháng cuối năm cũng đã đến và tình hình facebook của mọi người cũng không có gì sáng sủa hơn khi mà facebook vẫn không vào được. Trong tháng 9 có một sự kiện khiến rất nhiều người ức chế đó là “Đứt cáp”, Việc cáp quang biển bị đứt khiến mạng “chậm như rùa bò”, và nguyên của nó chỉ vì một con cá mập.

Cá mập làm đứt cáp

Để cải thiện một phần tốc độ do đức cáp các bạn có thể sử dụng phương pháp đổi DNS theo google sẽ làm tốc độ truy cập vào internet được cải thiện chút ít (Không chắc chắn lắm nhưng mọi người cứ thử xem nhé, mất gì đâu? :D) Ai chưa biết đổi DNS để vào facebook thì có thể xem bài viết hướng dẫn đổi DNS vào facebook.

Sử dụng phương pháp vào facebook thay thế file host:

Để truy cập vào facebook nhanh mà không cần loằng ngoằng mỗi khi file host này không còn tác dụng thì bạn có thể sử dụng trình duyệt web cốc cốc nhé.

Dải host vào facebook tháng 10/2014 cho mọi người.

Nếu bạn vẫn trung thành với việc sử dụng file host thì mình cũng xin chia sẻ dải host để truy cập vào facebook thành công tháng 10/2014.

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com