File host vào facebook tháng 4/2014 cho 3 mạng VNPT, FPT, VIETTEL

Rate this post

Một tháng khắc phục sự cố cáp quang ở biển đã qua. Và bây giờ ta bắt đầu cho một tháng mới lướt facebook và truy cập mạng vui vẻ nào. Nếu tháng này bạn nào còn không vào được facebook nữa thì có thể thoải mái vào bằng 2 cách tốt nhất như sau:

Vào facebook với trình duyệt Cờ Rôm +

Đây là trình duyệt do Việt Nam phát triển và đặc biệt tối ưu cho người sử dụng ở Việt Nam. Download trình duyệt cờ rôm + tại đây. Các bạn chỉ cần cài trình duyệt và sử dụng trình duyệt đó để duyệt web là có thể vào facebook bình thường.

Vào facebook với cờ rôm +

Vào facebook bằng phương pháp đổi DNS:

Xem bài viết hướng dẫn đổi DNS để vào facebook năm 2014.

Vào facebook bằng 2 phương pháp trên sẽ không gây chậm mạng mà cách vào cũng rất đơn giản cho tất cả mọi người.

Ngoài ra ai vẫn thích sử dụng host vào facebook thì mình xin update File host vào facebook tháng 4/2014 cho cả 3 nhà mạng VNPT, FPT, VIETTEL.

173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Chúc các bạn lướt facebook vui vẻ