Hàm chuẩn hóa chuỗi trong Excel

Rate this post

(Hàm chuẩn hóa chuỗi trong Excel) Làm việc với danh sách trong Excel chắc hẳn bạn đã từng gặp trường hợp sao chép một danh sách sinh viên từ trên mạng vào Excel nhưng danh sách này lại xuất hiện nhiều khoảng trắng ở đầu và cuối mỗi tên sinh viên. Không những thế, các chữ cái đầu tiên ở phần họ đệm và tên là chữ thường chứ không phải in hoa như bạn mong muốn. Nếu bạn chuẩn hóa thủ công danh sách này thì tốn rất nhiều thời gian. Vậy có cách nào đó để xử lý tự động chuẩn hóa toàn bộ danh sách này không? Hôm nay, Blog tin học sẽ giới thiệu với các bạn cách viết hàm chuẩn hóa chuỗi trong Excel. Chức năng của hàm này là thực hiện các công việc: xóa bỏ từ 2 ký tự trống liên tiếp ở giữa các từ, xóa bỏ các ký tự trống ở đầu và cuối và viết hoa chữ cái đầu tiên tại mỗi từ.

Ham chuan hoa chuoi trong Excel

1. Khởi động Microsoft Excel.

2. Bắt đầu Visual Basic Editor với ALT + F11.

Trong menu Insert chọn Module.
Ham chuan hoa chuoi trong Excel

3. Nhập tất cả đoạn mã sau

Function Chuanhoachuoi(str As String) As String
    Dim sChuoi As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    ‘Neu chuoi =0 thi khong xu ly
    If Len(str) = 0 Then Exit Function
    ‘Xoa bo cac ky tu trang o dau va cuoi
    str = Trim(str)
    ‘Dem so ky tu chuoi
    mlen = Len(str)
    ‘Loai bo hai ki tu trong lien tiep
    For i = 1 To mlen
        If Mid(str, i, 1) = ” ” And Mid(str, i + 1, 1) = ” ” Then
            str = Replace(str, ”  “, ” “)
            i = i – 1
        End If
    Next
     For i = 1 To mlen
        ‘ Chuyen cac ky tu dau tien mot tu sang chu hoa
        If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
            sChuoi = sChuoi & ” ” & UCase(Mid(str, i + 1, 1))
            i = i + 1
        Else
            ‘Chuyen chu cai dau tien cua cau sang chu hoa
            If i = 1 Then
                sChuoi = UCase(Mid(str, 1, 1))
            Else
                sChuoi = sChuoi & LCase(Mid(str, i, 1))
            End If
        End If
     Next
    Chuanhoachuoi = sChuoi
End Function
Click Save để lưu lại.

4. Sử dụng hàm vừa tạo tại màn hình Excel

Bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách sử dụng hàm vừa tạo sau:
  • Cách 1:

+ Cú pháp: =Chuanhoachuoi(Chuỗi cần chuẩn hóa).

+ Ví dụ: =Chuanhoachuoi (“bo dau tieng viet trong excel”). Kết quả: Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel.

  • Cách 2:

+Cú pháp: = Chuanhoachuoi (Địa chỉ ô cần chuyển).

+ Ví dụ: = Chuanhoachuoi (B4).

Bạn nào khi sử dụng hàm vừa tạo mà gặp phải trường hợp giá trị trả về #NAME? thì thực hiện theo các bước sau đây (đối với Office 2007).
  • Click Office Button -> Excel Options.
  • Chọn Trust Center -> Trust Center Settings.
Ham chuan hoa chuoi trong Excel
Chọn Macro Settings -> Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run).
Ham chuan hoa chuoi trong Excel
Chọn OK.
Hi vọng thủ thuật văn phòng về chuẩn hóa chuỗi trong Excel giúp ích cho công việc của các bạn!
Hàm chuẩn hóa chuỗi trong Excel

5 (100%) 1 vote