Hàm HLOOKUP trong excel

Rate this post

Bài này cuuhotinhoc.com xin hướng dẫn cho các bạn thêm một hàm tìm kiếm và tham chiếu  đó là hàm HLOOKUP.

Mô tả hàm HLOOKUP

Khác với hàm VLOOKUP thì hàm HLOOKUP dò tìm một giá trị ở dòng đầu tiên của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên hàng mà chúng ta chỉ định. Hàm HLOOKUP thường dùng dẩ điền thông tin vào bảng dữ liệu từ bảng dữ liệu phụ

Chú ý khi sử dụng hàm HLOOKUP

Khi ta muốn lấy dữ liệu từ một hàng của bảng phụ thì bạn mới dùng hàm.
Đề bài không chỉ cho riêng biệt mà có thể kết hợp với hàm LEFT, hàm RIGHT hoặc hàm MID thì mới lấy được dữ liệu của bảng nhé tùy vào đề bài mà các bạn kết hợp với các hàm cho phù hợp.
Cách dễ nhớ khi dùng hàm là: Chữ H trong tên hàm HLOOKUP là “Horizontal – Ngang.”

Cú pháp hàm HLOOKUP

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup)

Giải thích

lookup_value: là tìm một giá trị dùng để tìm kiếm, nó có thể là một tham chiếu hay một chuỗi ký tự hoặc một giá trị nào đó.
table_array: vùng chứa dữ liệu cần tìm. Đây là bảng dữ liệu phụ có nội dung thường cố định, bao quát để chúng ta lấy dữ liệu. Các giá trị ở dòng đầu tiên có thể là giá trị số, chuỗi ký tự, hoặc logic.
row_index_num: chính là hàng mà bạn muốn lấy dữ liệu từ bảng phụ.
range_lookup: là giá trị logic chúng ta chỉ định muốn HLOOKUP tìm chính xác hay tương đối.
Cú pháp thì thực là cũng rất khó các bạn hãy tham khảo ví dụ dưới đây để hiểu chính xác về hàm nhé.

Ví dụ hàm HLOOKUP

Ví dụ 1:Hãy điền kết quả vào cột “Phụ cấp” dựa vào bảng Dữ liệu đã cho

Hàm Hlookup trong excel

Hàm Hlookup trong excel

C4=lookup_value: do yêu cầu lấy ở cột phụ cấp.
$B$11:$E$12=table_array: là bảng phụ ở dưới quét cả bảng phụ sau đó nhấn F4.
2=row_index_num: chính là lấy ở hàng thứ 2 của bảng phụ.
Chú ý nếu ở hàng thứ 3 thì chỉ cần ,3 là ok.
0=range_lookup: tìm chính xác thì thường là ,0 nhé các bạn.
Ví dụ 2: Vẫn đề bài trên nhưng ở cột “Phụ cấp” không chỉ cho là 1 ký tự mà là 1 chuỗi ký tự như sau thì như mình đã nói phải kết hợp với các hàm khác để lấy ra như sau:

Hàm hlookup trong excel 1

Hàm hlookup trong excel 1

Ở ví dụ 2 là hàm HLOOKUP kết hợp với hàm MID thì mới lấy được ra dữ liệu. Vậy qua cả 2 ví dụ trên rút ra bài học không phải bài nào cũng cho sẵn hàm để viết mà các bạn tự biến đổi cho phù hợp với yêu cầu của đề bài nhé. Các ban có thể học excel cơ bản của các hàm tại đây
Chúc các bạn thành công