Hàm LEFT trong excel

Rate this post

Hàm LEFT là một hàm cơ bản trong excel dùng để xử lý chuỗi hay ký tự. Bài này cuuhotinhoc.com xin hướng dẫn chi tiết về hàm LEFT với thủ thuật excel

Công dụng của hàm LEFT

Lấy bên trái một chuỗi một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự ta cần lấy.

Cú pháp của hàm LEFT

=LEFT(text,num_chars)

Chú thích

text: là chuỗi cần trích ký tự hay chính là cái ô mà bạn muốn lấy ký tự ở đó.
num_chars: là số ký tự mà bạn cần lấy ra.

Chú ý

num_chars: có thể không viết khi ký tự lấy ra là 1 ký tự.
num_chars: bao giờ cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0.
Hàm LEFT sẽ trả về toàn bộ văn bản nếu num_char lớn hơn độ dài văn bản.

Ví dụ về hàm LEFT

Ví dụ 1:
=LEFT(“cuuhotinhoc.com”,3)=cuu
Giải thích:
text: cuuhotinhoc.com
num_chars: 3 lấy ra 3 ký tự của text.
Ví dụ 2: Dựa vào cột mã hàng điền tên vào cột mã số biết rằng ký tự đầu tiên của cột mã hàng chính là mã số
=LEFT(B5,1)

Hàm LEFT trong excel

Hàm LEFT trong excel

Qua bài này, hi vọng các bạn có thể áp dụng được với bài toán của mình một cách linh hoạt. Các bạn có thể học excel miễn phí tại đây
Chúc các bạn thành công!