Hàm MID trong excel

Rate this post

Bài này mình xin hướng dẫn các bạn về hàm MID trong excel một cách chi tiết và dễ hiểu.

Mô tả hàm MID

Khác với hàm LEFT và hàm RIGHT, thì hàm MID là hàm trích dữ liệu ở giữa của một chuỗi , hay một ký tự nào đó.

Cú pháp hàm MID

=MID(text,start_num,num_chars)
text:ô hay chuỗi mà ban cần lấy ký tự ở đó.
start_num: vị trí bắt đầu lấy ký tự từ ô hay chuỗi mà bạn muốn lấy.
num_chars: số ký tự mà bạn muốn lấy.

Một số chú ý khi dùng hàm MID

num_chars: không giống như hàm LEFT và hàm RIGHT nếu bằng 1 thì có thể bỏ không viết nhưng với hàm MID thì bắt buộc phải viết thì hàm mới hiểu để lấy ra số ký tự mong muốn.
Khi đề bài cho mà lấy ký tự ở giữa thì bắt buộc phải dùng hàm MID
Hàm MID có thể kết hợp với cả hàm VLOOKUP trong tùy từng trường hợp bài cho mà sử dụng bạn nhé.

Ví dụ hàm MID

ví dụ 1: Các bạn hãy lấy ra 5 ký tự bắt đầu từ vị trí thứ 4 của chuoi sau: Hocexcelcoban
=MID(“hocexcelcoban”,6,)= excel
ví dụ 2: Hãy điền vào cột mã số biết ký tự thứ 2 và thứ 3 của cột mã hàng chính là mã số.

Ham MID trong excel

Ham MID trong excel

Ở trên là 2 ví dụ minh họa cho hàm một cách chi tiết dễ hiểu. Qua đó mình mong muốn các bạn có thể tham khảo để biết được cách dùng hàm MID như thế nào cho phù hợp nhất.
Chúc các bạn thành công.