Hàm OFFSET trong excel

Rate this post

Bài này mình xin hướng dẫn chi tiết với các bạn về hàm OFFSET đặc biết cho các bạn dân kế toán hay các bạn sinh viên đang theo ngành kế toán.

Mô tả hàm OFFSET

Khác với hàm HLOOKUP và hàm VLOOKUP thì hàm OFFSET trong excel trả về tham chiếu đến một vùng nào đó được tính bằng một ô hoặc một dãy ô bắt đầu và khoảng cách với số dòng, cột được chỉ định. Chúng ta có thể chỉ định số dòng, cột của một vùng tham chiếu trả về.

Công thức hàm OFFSET

=OFFSET(refenence, rows, cols, hight, width)

Giải thích

refenence: là vùng tham chiếu mà chúng ta muốn làm điểm xuất phát để tạo vùng tham chiếu mới. refenence phải chỉ đến một ô hoặc một dãy ô liên tục, nếu không hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!. Lỗi nầy là như thế nào thì bạn có thể tham khảo tại đây để hiểu và biết cách khắc phục nhé.
rows: là số dòng tính từ vùng xuất phát.
cols: là số cột tính từ vùng xuất phát.
height: là số dòng của vùng tham chiếu cần trả về. Chúng ta phải nhập số dương.
width: là số cột của vùng tham chiếu cần trả về. Chúng ta phải nhập số dương.

Một số lưu ý

Nếu các dòng và cột tham chiếu ngoài phạm vi trang bảng tính, hàm OFFSET trả về lỗi #REF!.
Nếu height và width không nhập, mặc định nó giống như vùng tham chiếu xuất phát refenence.

Ví dụ cơ bản về hàm OFFSET

Sau đây là 2 ví dụ cơ bản về hàm.

Hàm OFFSET trong excel

Hàm OFFSET trong excel

Trên đó là 2 ví dụ rất cơ bản các bạn hãy tham khảo thêm các website học excel cơ bản như office.microsoft.com, giaiphapexcel.com, danketoan.com ,hocexcel.org
Chúc các bạn thành công!