Hàm SUM và Hàm SUMIF trong excel

Rate this post

Bài này cuuhotihoc.com xin chia sẻ cho các ban hàm tính tổng cơ bản nhất trong excel

Hàm SUM

Mô tả

Tính tổng tất cả các số trong dãy số

Cú pháp

=SUM(number1,number2,…)
number1, number2,…: là các giá trị số.
Ví dụ 1: SUM(2,3)=5
Ví dụ 2: Tính tổng lương tháng 10 của tất cả các nhân viên trong công ty.

Hàm SUM trong excel

Hàm SUM trong excel

Hàm SUMIF

Mô tả

Hàm SUMIF dùng để tính tổng có điều kiện, chỉ những ô nào trong vùng điều kiện,thỏa mãn điều kiện,hì sẽ tính tổng những ô tương ứng trên vùng cần tính tổng.
Chú ý: Khác với hàm SUM thì hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện.

Cú pháp

=SUMIF(range,criteria,sum_range)
Trong đó:
Range: Vùng điều kiện
Criteria: Điều kiện
Sum_range: Vùng cần tính tổng
Ví dụ: Vẫn đề bài trên nhưng các bạn hãy tính tổng lương các nhân viên phòng kế hoạch.
Với hàm này nó chỉ tính tổng các nhân viên phòng kế hoạch mà thôi

Hàm SUMIF trong excel

Hàm SUMIF trong excel

Trên đó là ví dụ giải thích rất rõ về Hàm SUMHàm SUMIF trong excel. Nếu bạn nào chưa hiểu về hàm trong thì có thể tham khảo các bài viết trước của mình tại đây

Một số chú ý

Các bạn phải biết phân biệt khi nào dùng hàm SUM, khi nào dùng hàm SUMIF:
+Khi đề bài chỉ yêu cầu tính tổng mà không cho bất cứ 1 điều kiện gì khác thì bạn dùng hàm SUM
+Còn khi đề bài yêu cầu tính tổng nhưng có điều kiện nối theo thì các bạn phải dùng hàm SUMIF
+2 Hàm trên không đứng riêng rẽ mà có khi nó phải kết hợp với các hàm cơ bản trong excel thì mới lấy được dữ liệu đúng tùy bài mà chúng ta vận dụng cho đúng nhé.
Nếu các bạn sai xót gì về hàm thì đừng lo hãy tham khảo bài hướng dẫn sửa lỗi các hàm trong excel của mình nhé
Chúc các bạn thành công