Hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide power point 2007

Rate this post

Làm thế nào để bạn có một bài slide thuyết trình đẹp nhất khi bạn chỉ dùng các hình nền đẹp và các hiệu ứng tĩnh mà không có hiệu ứng động . Vậy bài này mình xin hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng cho slide đẹp nhất.
Bài tham khảo về slide
Cách làm nền đẹp cho slide>
Ở phần này mình xin hướng dẫn các bạn các tạo hiệu ứng cho trang và chữ đẹp nhất.

Hiệu ứng cho trang

-Bạn di chuyển chuột chọn Animations nhé.
-Dưới đó là các hiệu ứng bạn chỉ cần chọn trang bạn muốn làm

Hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide

Khung lựa chọn hiệu ứng

Hiệu ứng cho chữ

Bước 1: Bạn quét chuột hết chữ bạn muỗn làm slide->Animations-> Custom Animation.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide power point 2007

Hiệu ứng cho chữ

Bước 2: Bạn chọn Add Effect. Sau đó bạn chọn các hiệu ứng mà bạn muốn cho chữ chạy nhé

hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide

Chọn hiệu cho chữ

Trên đó là toàn bộ về cách tạo hiệu ứng cho slide mong các bạn tham khảo và tự làm cho mình 1 slide đẹp nhất khi thuyết trình