PDF Combine – Nối, ghép các tập tin PDF

Rate this post
PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

PDF là viết tắt của “Portable Document Format”, định dạng tài liệu di động được sử dụng phổ biến trên internet và trong thế giới văn phòng. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể muốn kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất, để tiết kiệm thời gian và tránh mất quá nhiều thời gian cho việc quản lý các tệp riêng lẻ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nối, ghép các tập tin PDF bằng PDF Combine.

PDF Combine là gì?

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

PDF Combine là một phần mềm hoàn chỉnh để nối, ghép các tệp PDF thành một tệp duy nhất. Với PDF Combine, việc kết hợp nhiều tài liệu PDF không còn là một vấn đề phức tạp. Chương trình này có thể tự động xóa các trang trống, tạo chú thích, đặt lại số trang và tạo bảng mục lục.

PDF Combine có giao diện đơn giản và dễ sử dụng, cho phép bạn thêm các tệp PDF và tùy chọn xuất tệp kết quả. Phần mềm này được thiết kế để làm việc với các tài liệu có kích thước lớn và nhiều trang, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Ghép các tập tin PDF với PDF Combine

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

PDF Combine cho phép bạn ghép các tài liệu PDF theo hai cách: chọn các tệp trong đường dẫn hoặc kéo và thả chúng vào giao diện của chương trình. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều tệp PDF để nối lại thành một tài liệu duy nhất.

Chọn tệp PDF để nối lại

Nếu bạn muốn nối từng tệp PDF một, hãy bấm vào nút “Add Files” ở phía trên cùng của cửa sổ chương trình và chọn các tệp PDF cần nối. Sau đó, hãy sắp xếp thứ tự các tệp PDF theo ý muốn, và nhấp vào nút “Combine”.

Kéo và thả các tệp để nối lại

Cách thứ hai là kéo và thả các tệp PDF vào giao diện của PDF Combine. Đầu tiên, hãy mở thư mục chứa các tệp PDF, sau đó kéo các tệp cần nối vào vùng trống của chương trình. Bạn có thể kéo các tệp PDF để sắp xếp thứ tự và nhấp vào nút “Combine” để bắt đầu quá trình nối lại.

Lưu tệp PDF ghép lại

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

Sau khi bạn đã nối các tài liệu PDF thành một tệp duy nhất, bạn có thể lưu tệp PDF kết quả bằng cách nhấn vào nút “Save As”. Bạn có thể chọn định dạng xuất và đặt tên cho tệp PDF mới.

Kết luận

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

PDF Combine là một phần mềm tuyệt vời để nối, ghép các tập tin PDF thành một tệp duy nhất. Với giao diện đơn giản, thao tác kéo và thả, và nhiều tùy chọn khác nhau, PDF Combine là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người cần đơn giản hóa việc quản

PDF là viết tắt của “Portable Document Format”, định dạng tài liệu di động được sử dụng phổ biến trên internet và trong thế giới văn phòng. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể muốn kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất, để tiết kiệm thời gian và tránh mất quá nhiều công sức cho việc quản lý các tệp riêng lẻ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nối, ghép các tập tin PDF bằng ứng dụng PDF Combine.

PDF Combine là gì?

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

PDF Combine là một phần mềm toàn diện để nối, ghép các tệp PDF lại với nhau thành một tệp duy nhất. Với PDF Combine, việc kết hợp nhiều tài liệu PDF không còn phức tạp nữa. Chương trình này tự động loại bỏ trang trống, tạo chú thích, đặt lại số trang và tạo bảng mục lục.

PDF Combine có giao diện đơn giản và dễ sử dụng, cho phép chúng ta thêm các tệp PDF và tùy chọn xuất tệp kết quả. Phần mềm này được thiết kế để làm việc với các tài liệu có kích thước lớn và nhiều trang, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Ghép các tập tin PDF với PDF Combine

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

PDF Combine cho phép chúng ta ghép các tài liệu PDF theo hai cách khác nhau: chọn các tệp từ đường dẫn hoặc kéo và thả chúng vào giao diện của chương trình. Chúng ta có thể thêm một hoặc nhiều tệp PDF để ghép lại thành một tài liệu duy nhất.

Chọn tệp PDF để ghép lại

Nếu chúng ta muốn ghép từng tệp PDF một, hãy nhấp vào nút “Thêm Tệp” ở phía trên cùng của cửa sổ chương trình và chọn các tệp PDF cần ghép. Sau đó, hãy sắp xếp thứ tự các tệp PDF theo ý muốn, và nhấp vào nút “Ghép”.

Kéo và thả các tệp để ghép lại

Cách thứ hai là kéo và thả các tệp PDF vào giao diện của PDF Combine. Đầu tiên, hãy mở thư mục chứa các tệp PDF, sau đó kéo các tệp cần ghép vào vùng trống của chương trình. Chúng ta có thể kéo các tệp PDF để sắp xếp thứ tự và nhấp vào nút “Ghép” để bắt đầu quá trình ghép lại.

Lưu tệp PDF ghép lại

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

Sau khi đã ghép các tài liệu PDF thành một tệp duy nhất, chúng ta có thể lưu tệp PDF kết quả bằng cách nhấp vào nút “Lưu”. Chúng ta có thể chọn định dạng xuất và đặt tên cho tệp PDF mới.

Kết luận

PDF Combine - Nối, ghép các tập tin PDF

PDF Combine là một phần mềm tuyệt vời để nối, ghép các tập tin PDF lại với nhau thành một tệp duy nhất. Với giao diện đơn giản, thao tác kéo và thả, và nhiều tùy chọn khác nhau, PDF Combine là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người cần đơn giản hóa việc quản lý các tệp PDF.