Tổng Hợp Giáo dục - Học tập

Phần mềm hỗ trợ học tập như giải toán trên mạng, bộ ứng dụng tra cứu từ điển Anh Việt, đa ngôn ngữ, tin học, máy tính, tập gõ phím với 10 ngón, phần mềm tập viết lớp 1, công cụ giáo dục cho toán, khoa học và công nghệ máy tính. Các tiện ích hỗ trợ giáo án giáo dục, quản lý thư viện e-book. Phần mềm kiểm tra chính tả, học ngoại ngữ, đặc biệt là ứng dụng trộn đề thi trắc nghiệm vô cùng hữu ích cho học tập. Tại taichua.com, download miễn phí tất cả các ứng dụng tốt nhất dành cho Windows.