Chuyên mục: Phần Mềm Diệt Virus

Phần Mềm Diệt Virus

ZoneAlarm Extreme Security

ZoneAlarm Extreme Security – Diệt virus độc hại Hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang phát triển như vũ bão. Việc sử dụng máy tính làm việc là điều rất phổ biến và hầu như những dữ liệu bạn đều lưu lại trên đó. Bạn cần bảo vệ các dữ liệu của bạn

Phần Mềm Diệt Virus

Malware Hunter

Malware Hunter – Diệt virus, phần mềm độc hại Malware Hunter là một ứng dụng tìm kiếm và loại bỏ các file nguy hiểm trên máy tính, cho phép quét theo nhu cầu các vùng quan trọng trên máy tính hoặc các tập tin đặc biệt. Các tập tin độc hại thường “ẩn nấp” rất