Chuyên mục: Trình duyệt

Trình duyệt

Comodo Chromodo

Comodo Chromodo – Trình duyệt web tốc độ cao Comodo Chromodo là trình hỗ trợ người dùng trình duyệt Internet miễn phí với tốc độ nhanh hơn và linh hoạt hơn, chủ yếu dựa trên công nghệ Chromium và tăng được mức độ mới, bảo mật cao khi duyệt Web.  Cài đặt trình duyệt Comodo Chromodo

Trình duyệt

Adblock Plus for Mozilla Firefox

Adblock Plus for Mozilla Firefox – Chặn quảng cáo Firefox Adblock Plus for Mozilla Firefox là phần mềm chặn quảng cáo trên trình duyệt Mozilla Firefox được cung cấp hoàn toàn miễn phí, nó chủ yếu dành cho những người sử dụng máy tính với trình duyệt Mozilla Firefox. Adblock Plus for Mozilla Firefox Với công