Sửa file host vào facebook tháng 11/2013 cho 3 mạng VNPT, FPT, VIETTEL

Rate this post

Tiếp tục trong hành trình hướng dẫn cách vào facebook thì bài này mình xin đưa ra dải host vào facebook cho các bạn chỉnh sửa nhé, Nếu bạn nào chưa biết cách đổi host vào facebook thì có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn đổi host vào facebook chi tiết. Ngoài ra nếu các bạn thấy sử dụng cách vào facebook bằng phương pháp đổi host mà rắc rối thì có thể sử dụng cách khác như vào facebook bằng trình duyệt Cờ rôm + hoặc sử dụng phần mềm vào facebook.

File host vào facebook tháng 11/2013 cho 3 mạng đã test thành công ngày 11/11/2013

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com