Tag Archives: background vào Powerpoint

Ứng dụng văn phòng

Cách chèn hình nền vào Powerpoint

Powerpoint là một ứng dụng phổ biến để tạo bài thuyết trình và trình chiếu. Một trong những tính năng quan trọng nhất của Powerpoint là khả năng chèn hình nền tùy chỉnh cho các slide. Hình nền có thể giúp bài thuyết trình của bạn trở nên hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn. Trong