Tag Archives: Giới hạn tốc độ download của IDM như thế nào?

Thủ thuật internet

Giới hạn tốc độ download của IDM như thế nào?

Nếu bạn là một trong những người sử dụng IDM để tải xuống các tệp từ Internet, bạn có thể đã nhận thấy rằng phần mềm này cho phép bạn giới hạn tốc độ tải xuống. Tuy nhiên, bạn có biết cách thiết lập giới hạn tốc độ download của IDM như thế nào? Trong