Tag Archives: Hướng dẫn cách xử lý lỗi định dạng số trong Excel đơn giản nhanh chóng

Ứng dụng văn phòng

Hướng dẫn cách xử lý lỗi định dạng số trong Excel đơn giản nhanh chóng

Nếu bạn đang làm việc với Excel, thì chắc hẳn không ít lần bạn đã gặp phải các lỗi định dạng số. Các lỗi này có thể xuất hiện khi bạn nhập liệu sai hoặc khi tệp của bạn chứa các giá trị không được nhận diện là số bởi Excel. May mắn thay, giải