Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 6, 7, 8, 9 Hoa Mặt Trời

Rate this post
Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 6, 7, 8, 9 Hoa Mặt Trời

Bạn đang tìm kiếm phần mềm hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Anh trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục Đào Tạo? Hãy tải ngay bộ phần mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời từ chúng tôi, với giao diện thiết kế đẹp, nhiều công cụ tương tác và khả năng rèn luyện kỹ năng nghe, giúp học sinh dễ dàng tự học ngoại ngữ.

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 6

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 6, 7, 8, 9 Hoa Mặt Trời

Phần mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời là một bộ phần mềm bổ trợ cho việc dạy và học tiếng Anh trung học cơ sở lớp 6 theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Với thiết kế giao diện đẹp mắt và nhiều tính năng hữu ích, bạn có thể dễ dàng học và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Bộ phần mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời cung cấp cho bạn nhiều công cụ tương tác đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghe giúp học sinh dễ dàng tự học ngoại ngữ. Bạn có thể tải phiên bản dùng thử 300 ngày miễn phí hoặc mua bản gốc với giá 15.000 đồng/học kì để sử dụng mãi mãi trên một máy tính.

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 6 TA 6 Học Kỳ 1 và Học Kỳ 2 tại:

 • Link dự phòng TA 6 Học Kỳ 1
 • Link dự phòng TA 6 Học Kỳ 2

Ngoài ra, bạn còn có thể tải về các bài học, bài nghe, bài dịch, từ vựng, ngữ pháp và bài tập của Tiếng anh Lớp 6 tại đường link sau:

 • Tổng hợp các bài học Tiếng anh Lớp 6

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 7

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 6, 7, 8, 9 Hoa Mặt Trời

Với phần mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời, bạn có thể dễ dàng học tiếng Anh trung học cơ sở lớp 7 theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Bạn có thể tải phiên bản dùng thử 300 ngày miễn phí hoặc mua bản gốc với giá 15.000 đồng/học kì để sử dụng mãi mãi trên một máy tính.

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 7 TA 7 Học Kỳ 1 và Học Kỳ 2 tại:

 • Link dự phòng TA 7 Học Kỳ 1
 • Link dự phòng TA 7 Học Kỳ 2

Ngoài ra, bạn còn có thể tải về các bài học, bài nghe, bài dịch, từ vựng, ngữ pháp và bài tập của Tiếng anh Lớp 7 tại đường link sau:

 • Tổng hợp các bài học Tiếng anh Lớp 7

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 8

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 6, 7, 8, 9 Hoa Mặt Trời

Bộ phần mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời cũng hỗ trợ cho việc học tiếng Anh trung học cơ sở lớp 8 theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Với giao diện đẹp và nhiều tính năng hữu ích, bạn có thể dễ dàng học và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tải phiên bản dùng thử 300 ngày miễn phí hoặc mua bản gốc với giá 15.000 đồng/học kì để sử dụng mãi mãi trên một máy tính.

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 8 TA 8 Học Kỳ 1 và Học Kỳ 2 tại:

 • Link dự phòng TA 8 Học Kỳ 1
 • Link dự phòng TA 8 Học Kỳ 2

Ngoài ra, bạn còn có thể tải về các bài học, bài nghe, bài dịch, từ vựng, ngữ pháp và bài tập của Tiếng anh Lớp 8 tại đường link sau:

 • Tổng hợp các bài học Tiếng anh Lớp 8

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 9

Bộ phần mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời cũng hỗ trợ cho việc học tiếng Anh trung học cơ sở lớp 9 theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Với giao diện đẹp và nhiều tính năng hữu ích, bạn có thể dễ dàng học và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Tải phiên bản dùng thử 300 ngày miễn phí hoặc mua bản gốc với giá 15.000 đồng/học kì để sử dụng mãi mãi trên một máy tính.

Tải Phần Mềm Tiếng Anh Lớp 9 TA 9 Học Kỳ 1 và Học Kỳ 2 tại:

 • Link dự phòng TA 9 Học Kỳ 1
 • Link dự phòng TA 9 Học Kỳ 2

Ngoài ra, bạn còn có thể tải về các bài học, bài nghe, bài dịch, từ vựng, ngữ pháp và bài tập của Tiếng anh Lớp 9 tại đường link sau:

 • Tổng hợp các bài học Tiếng anh Lớp 9

Kết luận

Đó là tất cả những thông tin quan trọng về bộ phần mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời và các liên kết tải về cho các lớp học khác nhau. Hãy sử dụng và tận dụng tính năng của phần mềm để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn. Chúc bạn thành công!