Thiết lập số file vừa mở trong Word 2007

Rate this post

(Thiết lập số file vừa mở trong Word 2007) Microsoft Word có chức năng lưu lại lịch sử làm việc và các thao tác vừa thực hiện rất tiện lợi, giúp người dùng có thể xem lại các thao tác trước đó một cách dễ dàng và nhanh chóng. Người sử dụng có thể xem lại lịch sử mở File và mở lại File Word cũ chỉ với một vài thao tác bởi sự hỗ trợ của chức năng Show this number of Recent Documents. Đây là thông số thiết lập số lượng file vừa mở hoặc xóa toàn bộ lịch sử danh sách File vừa mở.

Blog tin học xin hướng dẫn các bạn các bước thực hiện để thiết lập số lượng file vừa mở trong Word 2007:

  • B1: Mở Microsoft Word
  • B2: Click Office Button -> Word Options

Thiet lap so file vua mo trong word 2007

  • B3: Khi hộp thoại xuất hiện thì chọn Tab Advanced

Thiet lap so file vua mo trong word 2007

  • B4: Sử dụng chuột để kéo thanh trượt bên phải cho đến mục Display

Thiet lap so file vua mo trong word 2007

Trong Show this number of Recent Documents, bạn nhập vào số file vừa mở cần hiển thị. Trong hình thì phần thiết lập đang để là 10.
Trường hợp bạn muốn xóa bỏ toàn bộ danh sách các File vừa mở thì nhập số 0 vào. Tuy nhiên, Microsoft Word sẽ xóa bỏ danh sách, đồng thời không  lưu lại File nào trong danh sách này nữa.
  • B5: Click OK để lưu.
Như vậy, toàn bộ lịch sử mở File của bạn đã được xóa.
Thiet lap so file vua mo trong word 2007
Bạn có thể tham khảo thêm các thủ thuật Office khác như tự động chèn siêu liên kết hay bài viết về Add-in Microsoft As PDF khá hữu ích.
Thiết lập số file vừa mở trong Word 2007

Đánh giá bài viết