Thủ thuật chèn và xóa các ô, dòng, cột trong excel

Rate this post

Với bài này cứu hộ tin học sẽ chia sẻ cho các bạn biết cách thêm và bớt các dòng, ô, cột tuỳ ý trong excel.
Bạn muốm thêm một ô ,dòng hay cột tùy ý thì các bạn chỉ cần kích chuột vào chỗ cần thêm và làm như sau:

Chèn ô trống

Bước 1: Chọn các ô mà chúng ta muốn chèn các ô trống vào đó (muốn chọn các ô không liên tục thì giữ Ctrl trong khi chọn các ô)
Bước 2: Chọn thẻ Home/chọn nhóm CellsInsert|Insert Cells.
Bước 3: chọn lựa chọn phù hợp mà bạn muốn thêm vào.

Chèn dòng trong excel

Bước 1: Chọn một hoặc nhiều dòng liên tục hoặc cách khoảng ma chúng ta muốn chèn số dòng tương ứng phía trên các dòng này.
Bước 2: Chọn Homechọn nhóm CellsInsertInsert Sheet Rows.

Chèn cột trong excel

Bước 1: Chọn một hoặc nhiều cột liên tục hoặc cách khoản mà bạn muốn chèn số cột tương ứng phía bên trai các cột này.
Bước 2: Chọn Homechọn nhóm CellInsertInsert Sheet Columns.

Xóa các ô, dòng và cột

Bước 1: Chọn các ô, các dòng hoặc các cột cần xóa.
Bước 2: Chọn HomeCellsDeletechọn kiểu xóa phù hợp.
Các bước thật là đơn giản mà ai cũng có thế làm được. Nếu các bạn gặp thắc mắc và muốn khắc phục thì hãy xem các lỗi và cách khắc phục lỗi khi sử dụng excel bài trước của mình nhé.
Chúc các bạn thành công