3DYD Youtube Source

Rate this post

3DYD Youtube Source  – Xem video trực tiếp

3DYD Youtube Source là một tập hợp các plugin để xem clip từ các trang web video phổ biến trực tiếp trong máy nghe nhạc video.

Đây là một giải pháp phần mềm này bao gồm một bộ lọc DirectShow mà sẽ làm cho nó có thể cho người chơi video tương thích để tải và dòng clip trực tuyến trực tiếp.

Download 3DYD Youtube Source  - Xem video từ trang web video trực tiếp

Download 3DYD Youtube Source  – Xem video từ trang web video trực tiếp

Đây là loại thành phần hệ thống ít khi đi kèm với giao diện riêng của họ và điều này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, có một khu vực dành riêng, nơi bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập chạy của phần mềm này.

Trong cửa sổ Properties, bạn sẽ có thể để xác định chất lượng ưa thích của các đoạn video sẽ được tải bởi phần mềm nghe nhạc của bạn.

Các tùy chọn là khác nhau và bạn có thể chọn để xem hình ảnh tốt nhất tại mọi thời điểm, hoặc đi cho kích thước nhỏ nhất nếu bạn thích tốc độ về chất lượng vượt trội.

3DYD Youtube Source tập hợp các plugin để xem clip từ các trang web video 

3DYD Youtube Source tập hợp các plugin để xem clip từ các trang web video 

Với ứng dụng 3DYD Youtube Source bạn có thể xem ngay cả những chất lượng cao nhất được hỗ trợ hiện nay, cụ thể là 4K phim độ phân giải.

Để làm như vậy, bạn chỉ cần chọn 3072p từ trình đơn thả xuống tương ứng với chất lượng mặc định nếu độ phân giải này là có sẵn. Nếu clip có độ phân giải thấp hơn là tối đa có sẵn, FullHD (1080p).

3DYD Youtube Source điều chỉnh chính xác về chất lượng lựa chọn tự động

3DYD Youtube Source​​​​​​​ điều chỉnh chính xác về chất lượng lựa chọn tự động

Ngoài ra, nếu bạn sở hữu một thiết bị có khả năng 3D, bạn có thể ưu tiên cho các loại video. Có hai trường bổ sung cho quy định các định dạng mà nên bỏ qua và các ưu tiên của các định dạng là tốt.

Một lựa chọn khác là giới hạn clip, thể hiện bằng kilobyte (KB), có thể điều chỉnh số lượng dữ liệu liên quan đến các thông tin tập tin đó là cường điệu.

Những đặc điểm chính 3DYD Youtube Source

  • DASH suối hỗ trợ cho Youtube
  • Hỗ trợ phát lại chỉ có âm thanh và hỗ trợ phụ đề
  • Điều chỉnh chính xác về chất lượng lựa chọn tự động
  • Lựa chọn chất lượng của nhãn hiệu trước khi bắt đầu phát lại
  • Tập tin bộ nhớ đệm độc lập phát lại
  • Truy cập dữ liệu metadata clip

Nhìn chung, phần mềm 3DYD Youtube Source được coi là một thay thế cho các phương pháp cổ điển của việc xem video trực tuyến, nhưng bạn nên lưu ý rằng nó chỉ làm việc với những người chơi có hỗ trợ bộ lọc nguồn DirectShow.