All My Movies

Rate this post

All My Movies – Quản lý bộ sưu tập phim trên ổ đĩa

All My Movies là một ứng dụng phần mềm cho phép bạn theo dõi các bộ phim yêu thích của bạn trong một cơ sở dữ liệu đơn giản và dễ dàng sử dụng.

Giao diện sạch và trực quan, được làm từ một cửa sổ với một bố cục đơn giản. Bạn có thể thêm một bộ phim theo tiêu đề của nó, một đĩa DVD hoặc Blu-ray video (tùy chọn từ các mã vạch) hoặc từ file.

Download All My Movies - Tổ chức và quản lý bộ sưu tập phim trên tất cả các ổ đĩa

Download All My Movies – Tổ chức và quản lý bộ sưu tập phim trên tất cả các ổ đĩa

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa các lĩnh vực văn bản (ví dụ như tiêu đề, diễn viên), thêm bìa, chụp và thêm ảnh chụp màn hình, cũng như in thẻ phim hay lựa chọn.

Hơn nữa, bạn có thể sắp xếp phim theo tiêu đề, tiêu đề ban đầu, đánh giá, ngày thêm vào hoặc phim số, nhóm chúng (ví dụ phương tiện truyền thông nhãn, năm, Giám đốc), xem danh sách tiêu đề và bao gồm hình thu nhỏ.

All My Movies tự động thu thập thông tin từ các nguồn trực tuyến

All My Movies tự động thu thập thông tin từ các nguồn trực tuyến

Nhưng bạn cũng có thể xem danh sách mong muốn, các khoản vay, không nhìn thấy, quá hạn, hàng loạt và các chương trình mới hoặc phim ảnh. Plus, bạn có thể thiết lập dấu cho một danh sách yêu thích và quản lý bộ lọc tiên tiến cho các cơ sở dữ liệu hiện hành.

Hơn nữa, bạn có thể truy cập vào thư mục , cũng như tìm kiếm cho phim ảnh và mã vạch, tạo ra một danh sách, đề nghị một bộ phim, xem thống kê, số liệu xuất khẩu (sang HTML, CHM , văn bản đơn giản, Excel, PDF, hình ảnh và thiết bị di động), thông tin nhập khẩu (từ CSV hoặc Excel), quét các ổ đĩa cho phim, cập nhật chi tiết iMDB, và nhiều hơn nữa..

All My Movies theo dõi bộ sưu tập của bạn thông qua số liệu thống kê chi tiết.

All My Movies theo dõi bộ sưu tập của bạn thông qua số liệu thống kê chi tiết.

Các công cụ phần mềm All My Movies sử dụng một lượng vừa phải đến cao của tài nguyên hệ thống và bao gồm một file trợ giúp toàn diện với hình ảnh. Không có lỗi đã xuất hiện trong các thử nghiệm của chúng tôi.

Tuy nhiên, khi bạn muốn thêm một bộ phim theo tiêu đề, bạn chỉ cần phải viết tiêu đề ban đầu của nó, nhấn vào nút “tìm kiếm” và phần mềm sẽ làm phần còn lại.

Nhưng nếu bạn ngay lập tức tìm kiếm các danh hiệu khác, các trường còn lại (ví dụ đạo diễn, kịch bản) giữ lại các thông tin của bộ phim đầu tiên mà bạn đã tìm kiếm. Bạn phải hủy bỏ cửa sổ này và bật nó lên một lần nữa để khắc phục vấn đề này

Các tính năng chính của All My Movies

  • Tổ chức và quản lý bộ sưu tập phim của bạn trên ổ cứng gắn ngoài, đĩa / Blu-ray DVD.
  • Tự động thu thập thông tin từ các nguồn trực tuyến (tra cứu IMDb và một tá các nguồn khác).
  • Tổ chức tất cả các bộ phim của bạn trên tất cả các ổ đĩa của bạn.
  • Theo dõi bộ sưu tập của bạn thông qua số liệu thống kê chi tiết.
  • Thêm mục tạp chí của riêng bạn sau khi xem một bộ phim.
  • Xem phim trực tiếp trong AMM (có thể được sử dụng như là một danh sách nhạc video).
  • Tự động tìm kiếm các hình ảnh diễn viên, tiểu sử và filmographies.
  • Tìm kiếm phim sử dụng các lĩnh vực khác nhau (tiêu đề, đạo diễn, năm, diễn viên, thể loại, tóm tắt, vv).
  • Xem xét và phim xuất chi tiết để nộp

Tóm lại, All My Movies là một phần mềm rất tốt để duy trì cơ sở dữ liệu phim cá nhân của bạn và chúng tôi đề nghị nó cho tất cả người dùng.