Cách cố định cột trong Excel Chi tiết từng bước

Rate this post
Cách cố định cột trong Excel Chi tiết từng bước

Nếu bạn làm việc với Excel, bạn có thể đã gặp phải trường hợp khi muốn giữ một cột ở nguyên vị trí của nó và di chuyển các cột khác mà không đổi vị trí của cột đó. Điều này có thể trở nên rắc rối và mất thời gian nếu bạn phải kéo thả mỗi cột một cách thủ công. Tuy nhiên, Excel cung cấp cho bạn một tính năng giúp bạn dễ dàng giữ một cột ở nguyên vị trí của nó khi di chuyển các cột khác xung quanh. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn cách cố định cột trong Excel và cung cấp chi tiết từng bước để làm điều đó.

Cách cố định cột trong Excel

Cách cố định cột trong Excel Chi tiết từng bước

Để cố định một cột trong Excel, bạn cần sử dụng tính năng “Cố định ô” của Excel. Khi bạn cố định một ô trong Excel, ô đó sẽ luôn giữ nguyên giá trị của nó, không thay đổi khi bạn di chuyển các ô khác trong bảng tính. Tương tự, nếu bạn muốn cố định một cột trong Excel, bạn cần cố định ô đầu tiên trong cột đó. Dưới đây là chi tiết từng bước để cố định một cột trong Excel:

  1. Chọn ô đầu tiên của cột mà bạn muốn cố định.
  2. Nhấp chuột phải vào ô được chọn và chọn “Cố định ô” trong menu xuất hiện.
  3. Một hộp thoại sẽ hiển thị yêu cầu bạn xác nhận vị trí cố định. Bạn có thể cố định hàng, cột hoặc các ô cùng lúc. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần cố định cột, vì vậy hãy chọn “Cố định cột”.
  4. Khi bạn chọn “Cố định cột”, Excel sẽ tự động thêm ký hiệu “$” vào địa chỉ ô được chọn, để chỉ ra rằng ô đó đã được cố định.

Sau khi bạn đã cố định cột trong Excel, bạn có thể di chuyển các cột khác xung quanh mà không ảnh hưởng đến cột được cố định. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của mình.

Dòng trong Excel: Chi tiết từng bước

Cách cố định cột trong Excel Chi tiết từng bước

Ngoài tính năng cố định cột, Excel còn cung cấp cho bạn tính năng cố định dòng. Tương tự như việc cố định cột, cố định dòng giúp bạn giữ một dòng ở nguyên vị trí của nó khi di chuyển các dòng khác trong bảng tính. Sau đây là chi tiết từng bước để cố định một dòng trong Excel:

  1. Chọn ô đầu tiên của dòng mà bạn muốn cố định.
  2. Nhấp chuột phải vào ô được chọn và chọn “Cố định ô” trong menu xuất hiện.
  3. Một hộp thoại sẽ hiển thị yêu cầu bạn xác nhận vị trí cố định. Bạn có thể cố định hàng, cột hoặc các ô cùng lúc. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần cố định dòng, vì vậy hãy chọn “Cố định hàng”.
  4. Khi bạn chọn “Cố định hàng”, Excel sẽ tự động thêm ký hiệu “$” vào địa chỉ ô được chọn, để chỉ ra rằng ô đó đã được cố định.

Tương tự như việc cố định cột, sau khi bạn đã cố định dòng trong Excel, bạn có thể di chuyển các dòng khác xung quanh mà không ảnh hưởng đến dòng được cố định. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của mình.

Tổng kết

Cách cố định cột trong Excel Chi tiết từng bước

Việc cố định cột hoặc dòng trong Excel là một tính năng rất hữu ích để giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Bạn chỉ cần cố định ô đầu tiên của cột hoặc dòng mà bạn muốn giữ nguyên vị trí và Excel sẽ tự động thêm ký hiệu “$” vào địa chỉ ô đó để chỉ ra rằng ô đó đã được cố định. Sau đó, bạn có thể di chuyển các cột hoặc dòng khác xung quanh mà không ảnh hưởng đến cột hoặc dòng được cố định. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng cố định cột và dòng trong Excel.