Tag Archives: Cách cố định cột

Thủ thuật internet

Cách cố định cột trong Excel Chi tiết từng bước

Nếu bạn làm việc với Excel, bạn có thể đã gặp phải trường hợp khi muốn giữ một cột ở nguyên vị trí của nó và di chuyển các cột khác mà không đổi vị trí của cột đó. Điều này có thể trở nên rắc rối và mất thời gian nếu bạn phải kéo