Cách đặt mật khẩu cho Folder không cần phần mềm

Rate this post
Không đòi hỏi bạn phải cài đặt bất cứ phần mềm hỗ trợ nào bạn vẫn có thể đặt mật khẩu cho Folder trên máy tính của mình dễ dàng và nhanh chóng nhất

Khi máy tính của bạn dùng chung với người khác mà bạn có nhiều tài liệu không muốn chia sẻ thì cách tốt nhất chính là đặt mật khẩu cho forder. Với cách đặt mật khẩu cho Forder không sử dụng phần mềm dưới đây sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Vì thế người dùng cần lưu lại nhưng thông tin cực kỳ hữu ích này để có thể sử dụng khi cần thiết. Nó coh phép bạn thiết lập mật password cho thư mục của mình một cách an toàn và nhanh chóng. 

Cách đặt mật khẩu cho Folder không cần phần mềm

Cách đặt mật khẩu cho Folder không cần phần mềm

Cách đặt mật khẩu cho Folder trên máy tính dưới đây không đòi hỏi bạn phải cài đặt bất cứ mật khẩu nào mà vẫn có thể đảm bảo được những dữ liệu quan trọng.

Cách đặt mật khẩu cho Folder không cần phần mềm

Để có thể đặt mật khẩu cho Folder mà không cần phần mềm bạn có thể tiến hành theo những bước dưới đây:

Bước 1: Mở thư mục cần đặt mật khẩu bảo vệ, click chuột phải >> chọn New >> Text Document.

Mở thư mục cần đặt mật khẩu bảo vệ

Mở thư mục cần đặt mật khẩu bảo vệ

Bước 2:Mở file vừa tạo và nhập vào đoạn mã sau với password được thay đổi thành mật khẩu mà mình muốn đặt.

Đoạn mã:

 

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “tên Folder Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM

:LOCK
ren Private “Tên Folder Locker”
attrib +h +s “Tên Folder Locker”
echo Folder locked
goto End

:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD goto FAIL
attrib -h -s “Tên Folder Locker”
ren “Tên Folder Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End

:FAIL

echo Invalid password
goto end

:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End

:End

Nhập đoạn mã vào Notepad

Nhập đoạn mã vào Notepad

Lưu lại file này với tên bất kỳ đuôi.bat và nhấn Save để lưu lại.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho Folder

Lưu lại file chứa đoạn mã

Bước 3: Xóa file .txtvừa tạo đó. Đúp chuột vào tập tin .bat mới. Lúc này thì sẽ xuất hiện một thư mục mói có tên là Private. Bạn cho tất cả những tài liệu cần bảo mật vào thư mục này.

Xóa file .txt vừa tạo đó rồi click đúp chuột vào tập tin .bat

Xóa file .txt vừa tạo đó rồi click đúp chuột vào tập tin .bat

Bước 4: Sau khi đã chuyển hết dữ liệu thì bạn click đúp chuột vào file .bat đó. Một cửa sổ hiện ra hỏi bạn có muốn ẩn và khóa thư mục này hay không. bạn nhập Y (Đồng ý) và nhấn Enter. Lúc này thư mục sẽ biến mất.

nhập Y (Đồng ý) và nhấn Enter

nhập Y (Đồng ý) và nhấn Enter

Bước 5: Muốn truy cập vào thư mục này bạn cần nhấn đúp chuột vào file .bat. Cửa sổ lệnh yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã đặt ở trên và bạn nhập mật khẩu vào và nhấn Enter. Nếu nhập đúng mật khẩu thì file sẽ hiển thị cho phép bạn có thể truy cập bình thường.

bạn nhập mật khẩu vào và nhấn Enter

bạn nhập mật khẩu vào và nhấn Enter

Vậy là bạn đã biết cách đặt mật khẩu cho Folder mà không cần phần mềm rồi đó! Cách này giúp bạn bảo mật được những file dữ liệu quan trọng của riêng cá nhân mình ngay cả khi dùng chung máy tính. Vì thế bạn nên nhanh tai lưu lại các thông tin này để có sử dụng khi cần thiết mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ chương trình gì trên máy tính. Từ đó giúp bạn giảm thiệu được các phần mềm ít sử dụng và không phải tốn nhiều tài nguyên lưu trữ chúng trên ổ cứng. Chúc các bạn thành công.