IP Video System Design Tool

Rate this post

IP Video System Design Tool – Phần mềm quản lý camera quan sát

IP Video System Design Tool được làm để giúp mọi người với thiết kế hệ thống IP Video. Phần mềm này có khả năng ước tính dung lượng băng thông và dung lượng lưu trữ HDD cần thiết để lưu trữ video.

ip video system design tool - phần mềm quản lý camera quan sát

             Giao diện thiết kế camera

 

phần mềm thiết kết camare giám sát

                             Giao diện khi thiết lập thành công

 

Hiện tại bạn có thể download phần mềm về dùng thử (trial) 30 ngày, nếu bạn muốn dùng bản chính thức thì phải mua nhé.