MacOS X Mountain Lion 10.8

Rate this post

Hệ điều hành MacOS X Mountain Lion 10.8

Nếu bạn cần phải mua Mac OS X 10.8 Mountain Lion, bạn có thể đặt nó từ trang này.Phiên bản mới nhất của OS X là hệ điều hành X 10.11 El Capitan. Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng bấm vào đây.Bạn nhận được gì: Một email với một mã số nội dung cho Mac App Store. Lưu ý: Mã Redemption thường được giao trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian

macos X mountain

System Requirements

To install Mountain Lion, you need one of these Macs:

  • iMac (Mid 2007 or newer)
  • MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
  • MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
  • MacBook Air (Late 2008 or newer)
  • Mac mini (Early 2009 or newer)
  • Mac Pro (Early 2008 or newer)
  • Xserve (Early 2009)


Your Mac needs:

  • OS X v10.6.8 or OS X Lion already installed
  • 2 GB or more of memory
  • 8 GB or more of available space