Soft4Boost Burning Studio

Rate this post

Soft4Boost Burning Studio – Phần mềm ghi đĩa burn đĩa

Soft4Boost Burning Studio là một phần mềm ghi đĩa burn đĩa CD hay DVD với khả năng ghi dữ liệu từ máy tính ra đĩa của người dùng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với chương trình này sẽ giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như ghi video, audio, ảnh và dữ liệu sang đĩa CD/DVD/Blu-ray; tạo đĩa boot; tạo các file ảnh ISO.

   Phần mềm ghi đĩa, burn đĩa Soft4Boost Burning Studio

   Phần mềm ghi đĩa, burn đĩa Soft4Boost Burning Studio

Phần mềm sẽ cho phép ghi đĩa và tiến hành đưa các dữ liệu trên máy tính ra các loại đĩa khác nhau như DVD hay Bluray. Việc ghi đĩa này sẽ giúp người sử dụng lưu trữ giữ liệu một cách an toan toàn hơn.

Ngoài ra, Chương trình này còn giúp ghi dữ liệu ra đĩa Bluray với chất lượng cao nhờ không gian lưu trữ chiếm từ 25 tới 50 GB với khả năng hoạt động mạnh mẽ của mình. Chính bởi vậy mà quá trình ghi dữ liệu ra đĩa khá dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Soft4Boost Burning Studio hỗ trợ nhiều định dạng file dữ liệu khi tiến hành in dữ liệu ra đĩa như video, âm thanh, hình ảnh chỉ trong thời gian ngắn kết với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của mình chương trình giúp bạn đưa dữ liệu ra đĩa và in chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với giao diện được thiết kế thân thiện với người sử dụng như cửa sổ chính hiển thị các đĩa mà chương trình có thể tạo ra như DVD, Audio CD,  Data Disc, Sao chép đĩa, Burn ISO.

Soft4Boost Burning Studio Ghi dữ liệu vào đĩa CD, DVD 

Soft4Boost Burning Studio Ghi dữ liệu vào đĩa CD, DVD 

Phần mềm ghi đĩa, burn đĩa này cho phép thay đổi giao diện tùy ý người sử dụng, với việc hỗ trợ nhiều loại giao diện khác nhau để thay đổi bên cạnh đó bạn cũng có thể tự thiết kế giao diện phần mềm theo ý tưởng và sở thích của mình.

Công cụ Soft4Boost Burning Studio việc thực hiện ghi các dữ liệu trên ổ cứng HDD ra các định dạng đĩa khác nhau sẽ diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó bạn cũng có thể tạo ra một đĩa boot từ phần mềm với khả năng sao chép một chương trình hay phần mềm của hệ thống để khởi động hệ điều hành, và khởi chạy một số chương trình khác khi trong chế độ khẩn cấp.

Những tính năng chính Soft4Boost Burning Studio

  • Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh, video, âm thanh
  • Ghi dữ liệu ra đĩa CD, DVD, Bluray
  • Cho phép lựa chọn số lượng đĩa muốn in
  • Cho phép tạo đĩa boot
  • Tự thiết lập giao diện phần mềm
  • Giao diện đa ngôn ngữ, dễ sử dụng
  • Sao chép đĩa dễ dàng

Ngoài khả năng ghi dữ liệu ra các loại đĩa khác nhau, Soft4Boost Burning Studio còn có thêm một số tính năng khác như xóa các nội dung của một đĩa CD hay DVD trước khi lựa chọn quyết định khởi động chương trình bạn có thể lựa chọn số lượng đĩa mà mình muốn in ra.