Tag Archives: Tag&Rename – Biên tập

Phần mềm nhạc - Audio

Tag&Rename – Biên tập, quản lý, chỉnh sửa file nhạc

Bạn là một người yêu âm nhạc và có thói quen tải về các bản nhạc từ internet để lưu trữ? Nhưng khi số lượng bài hát của bạn càng ngày càng nhiều, việc quản lý, biên tập và chỉnh sửa thông tin cho các bài hát đó trở nên khó khăn hơn bao giờ