10 tính năng nổi bật của phần mềm kế toàn Fast Accounting

Rate this post

Fast Accounting chắc hẳn là phần mềm quan thuộc đối với những bạn học và làm kế toán. Và đây cũng là một trong những phần mềm có nhiều tính năng mạnh, tiện ích giúp cho việc sử dụng các chương trình trở nên dễ dàng hơn và khai thác chương trình một cách hiệu quả hơn.

Để chi tiết hơn thì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn các tính năng của phần mềm kế toàn Fast Accounting. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung dưới đây nhé!

Phần mềm kế toán Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting

Tính năng phần mềm kế toán Fast Accounting

Tính năng phần mềm kế toán Fast Accounting

 Tính năng phần mềm kế toán Fast Accounting

1. Quản lý vốn bằng tiền

Tính năng này cho phép bạn theo dõi được các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay chi tiết như hóa đơn. Và các khoản này được theo dõi thanh toán một cách chi tiết, được phân bổ chi tiết để triển khai báo cáo quản trị công nợ, báo cáo phân tích về tuổi nợ hoặc báo cáo cảnh báo theo hạn thanh toán,…

Fast Accounting cho phép ngưởi sử dụng theo dõi từng khế ước vay với các báo cáo chi tiết như: bảng kê tính lãi chi tiết theo từng khế ước, báo cáo tình hình vay, báo cáo tình hình tiền vay, các khoản vay sắp đến hạn hoặc quá hạn, …

2. Quản lý công nợ

Tính năng quản lý công nợ cho phép người sử dụng quản lý được công nợ một cách chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, được áp dụng đối với từng hóa đơn phải thu/trả và đối với từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho phép các hóa đơn có thể thực hiện tự động hoặc là trực tiếp. Fast Accounting cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỉ giá, tạm ứng trước tiền và một số các giảm trừ khác. Nó cũng cho phép người sử dụng theo dõi chi tiết công nợ cho từng món vay mượn hoặc từng lần tạm ứng,…

3. Quản lý hàng tồn kho

Tính năng quản lý hàng tồn kho của phần mềm Fast Accounting cho phép người sử dụng tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau như: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh,… Và cũng có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho cho người sử dụng như: nhập xuất thẳng, nhập mua, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại,

4. Quản lý TSCĐ, CCLĐ

Quản lý TSCĐ, CCLĐ trong Fast Accounting được sử dụng để theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, sử dụng để theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng,… Tính năng quản lý này cung cấp cho người sử dụng rất nhiều các báo cáo về việc kiểm kê, báo cáo về tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.

5. Tính giá thành sản phẩm

Fast Accounting cung cấp cho các chương trình tính giá thành cho các vụ việc, công trình xây lắp, sản phẩm xuất hiện liên tiếp và các sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tập hợp các chi  phí sản xuất có thể được thực hiện trực tiếp cho các đối tượng như: giá thành, tập hợp theo phân xưởng, công đoạn, hoặc là theo bộ phận phí trung gian. Và cuối cùng là phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau như: theo định mức nguyên vật liệu, theo hệ số cập nhật, … Và trong các trường hợp này thì giá thành được phân tích theo các yếu tố chi phí cụ thể và có thể tính toán chi tiết đến từng vật tư được sử dụng.

6. Quản lý số liệu năm

Fast Accounting cho phép quản lý số liệu năm. Khi đó, người sử dụng có thể lên báo cáo công nợ hoặc là các báo cáo liên quan đến hợp đồng, các công trình xây dựng, … của nhiều năm mà không cần phải in riêng thành từng năm rồi lại ghép lại thành một báo cáo chung.

7. Quản lý số liệu của các đơn vị cơ sở

Tính năng cho phép quản lý số liệu của các đơn vị cơ sở, cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc là của toàn bộ công ty. Các số liệu ở đây có thể được nhập ở nhiều nơi và sau đó chuyển mọi số liệu về công ty mẹ.

8. Tiện ích khi nhập số liệu

Fast Accounting cho phép người sử dụng cập nhật các chứng từ từ Excel, khi nhập dữn liệu thì có thể chuyển từ màn hình nhập dữ liệu này sang màn hình nhập liệu khác chỉ với 1 thao tác kích chuột phải. Đặc biệt là bạn còn có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Tiện ích khi nhập số liệu còn cho phép lọc tìm kiếm số liệu the bất kì thông tin nhập liệu nào, bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên hoặc là theo mã.

9. Tính năng tự động hóa xử lý số liệu

Tự động hóa xử lý số liệu cho phép tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng, tự động tập hợp các số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ, tính toán chênh lệch giá cuối kì và tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất kho,…

10. Khả năng bảo mật

Với khả năng bảo mật thì phần mềm kế toán Fast Accounting cho phép người sử dụng bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng, công việc trong các chương trình cho từng đối tượng sử dụng. Và các chương trình này có khả năng khóa số chi tiết đến từng loại chứng từ và ngoài ra nó còn có khả năng theo dõi nhật kí của người sử dụng.

Với một số tính năng cơ bản mà chúng tôi chia sẻ ở trên thì hy vọng là trong quá trình sử phần mềm Fast Accounting bạn sẽ thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn.

Chúc các bạn thành công!