Hàm DURATION trong Excel Công cụ hữu ích cho người sử dụng

Rate this post
Hàm DURATION trong Excel Công cụ hữu ích cho người sử dụng

Nếu bạn là một người làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc kế toán, thì chắc chắn rằng bạn đã từng phải tính toán lãi suất hoặc bất kỳ chỉ số tài chính nào khác. Việc tính toán này có thể gây ra rất nhiều phiền toái và tốn nhiều thời gian. Thật may mắn, Microsoft Excel cung cấp cho chúng ta một công cụ hữu ích để giúp giảm thiểu công việc này, đó là hàm DURATION.

Giới thiệu về Hàm DURATION trong Excel

Hàm DURATION trong Excel Công cụ hữu ích cho người sử dụng

Hàm DURATION là một công cụ tổng hợp chỉ số tài chính. Với hàm này, bạn có thể tính toán giá trị thời gian của một khoản đầu tư dựa trên các thông số như lãi suất, số kỳ hạn, giá trị hiện tại và giá trị tương lai. Hàm này giúp cho người sử dụng tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với việc tính toán thủ công.

Để sử dụng hàm DURATION trong Excel, bạn cần biết cú pháp của hàm này. Cú pháp của hàm DURATION như sau:

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency[, [basis]])

 

Trong đó:

  • settlement là ngày đáo hạn của khoản đầu tư.
  • maturity là ngày đáo hạn cuối cùng của khoản đầu tư.
  • coupon là tỉ lệ lãi suất hàng năm được trả cho khoản đầu tư.
  • yld là tỉ lệ doanh thu chưa được trả cho một khoản đầu tư.
  • frequency xác định số lần thanh toán lãi suất trong một năm.
  • basis là cơ sở tính toán thời gian (không bắt buộc).

Cách sử dụng Hàm DURATION trong Excel

Hàm DURATION trong Excel Công cụ hữu ích cho người sử dụng

Hàm DURATION rất đơn giản để sử dụng. Để tính toán giá trị thời gian của một khoản đầu tư, bạn chỉ cần nhập các thông số vào cú pháp hàm như đã đề cập ở trên.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán giá trị thời gian của một khoản đầu tư với số tiền là $1,000,000, lãi suất hàng năm là 8%, kỳ hạn đáo hạn là 5 năm và số lần thanh toán lãi suất trong năm là 2 lần, bạn chỉ cần nhập công thức như sau:

=DURATION("1/1/2023","1/1/2028",0.08,0.06,2)

 

Kết quả sẽ được hiển thị trên ô tính toán.

Lợi ích của Hàm DURATION trong Excel

Hàm DURATION trong Excel Công cụ hữu ích cho người sử dụng

Hàm DURATION là một công cụ hữu ích cho các chuyên gia tài chính và kế toán. Hàm này giúp người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi tính toán các thông số tài chính. Bên cạnh đó, hàm DURATION còn giúp bạn tính toán được giá trị thời gian của khoản đầu tư một cách chính xác và nhanh chóng.

Kết luận

Trên đây là bài viết về hàm DURATION trong Excel và cách sử dụng nó. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc kế toán, hàm DURATION sẽ là một công cụ hữu ích giúp bạn tính toán các chỉ số tài chính một cách nhanh chóng và chính xác. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc hàng ngày.