Accounting Helper – Đổi số thành chữ trong excel

Rate this post

Nhiều khi người dùng cần nhập hay đổi các chữ số thành chữ bình thường như số tiền bằng số được quy ra bằng chữ, những con số bắt buột phải nhập bằng chũ sẽ mất nhiều thời gian. và nếu như số liệu chữ số nhiều thì việc nhập càng trở nên mất thời gian hơn. Trong Excel không có bất kỳ một hàm nào hỗ trợ việc chuyển đổi số thành chữ. Nhưng vẫn có một số ứng dụng từ bên thứ ba hỗ trợ việc này. Một trong số đó là Add-in accounting-helper. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi số sang chữ bằng ứng dụng này nha. 

Cách đổi số sang chữ trong Excel

accounting-helper thật ra chỉ là một add-in được thêm vào trong excel, nso tương tự như một hàm bình thường và có cú pháp.

Cú pháp sử dụng Add-in accounting-helper : =VND (vị trí cell ) Trong đó 

VND là đơn vị tiền tệ của Việt Nam. Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi 2 loại tiền tệ chính là VND và USD. Và một số tiền tệ phổ biến khác. 

Ví dụ sử dụng accounting-helper 

đổi số thành chữ trong excel

Sử dụng tiền tệ VND

Ví dụ trên mình đổi số tiền thành chữ bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

đổi số thành chữ trong excel

Sử dụng tiền tệ USD

Đổi số thành chữ bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

Tuy chỉ là một tính năng nhỏ nhưng nếu bạn phải đổi từ số sang chữ thường xuyên thì accounting-helpe là công cụ bạn nên cài đặt trên excel nha.