Advanced Key and Mouse Recorder

Rate this post

Advanced Key and Mouse Recorder – Phần mềm ghi hình máy tính

Advanced Key and Mouse Recorder là phần mềm cho phép người dùng có thể ghi hình các hoạt động của máy tính, ghi hình được nhiều người dùng trên thế giới đánh giá cao và ưa chuộng rất nhiều hiện nay.

Phần mềm quay phim màn hình còn cho phép người dùng có thể hoạt động trên nhiều phiên bản windows khác nhau, có giao diện đơn giản và thân thiện giúp người dùng có thể ghi lại các hoạt động trên máy tính 1 cách tốt nhất.

Advanced Key and Mouse Recorder còn cho phép người dùng có thể sau lưu các hoạt động của máy tính ra thành file và dễ dàng xem lại, có dung lượng thấp giúp người dùng có thể sử dụng 1 cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, ngoài ra còn giúp người dùng tiết kiệm được tài nguyên của máy tính và cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ máy tính.

phần mềm ghi lại hoạt động của máy tính 

Advanced Key and Mouse Recorder – Phần mềm ghi lại hoạt động của máy tính

Phần mềm còn cho phép người dùng có thể đặt lại tên cho file Macro 1 cách dễ dàng và nhanh chóng, hỗ trợ người dùng có thể thêm các file mô tả vào file Macro. Phần mềm hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng nhất. Cho phép người dùng có thể đặt mật khẩu cho các file Macro của mình 1 cách nhanh chóng và tiện lợi, ngoài ra còn có các phần mềm khác như: Phần mềm ghi hình máy tính Monosnap.

phần mềm ghi lại hoạt động của máy tính 

Giao diện tính năng của Advanced Key and Mouse Recorder

Tính năng của phần mềm ghi lại hoạt động của máy tính 

  • Ghi hình lại tất cả các hoạt động máy tính. 
  • Cài đặt lịch trình cho quá trình ghi hình. 
  • Lưu lại các hoạt động thành Macro.
  • Đặt tên mà mô tả dễ dàng. 
  • Cài đặt mật khẩu cho file Macro.

Phần mềm Advanced Key and Mouse Recorder là phần mềm cần thiết mà người dùng cần cài đặt trên máy tính