Advanced Uninstaller Pro

Rate this post

Advanced Uninstaller Pro -Xóa ứng dụng cứng đầu

Advanced Uninstaller Pro là phần mềm gỡ bỏ các ứng dụng cứng đầu mà người dùng không thể gỡ được bằng tay, xóa bỏ các phần mềm mà công cụ uninstall của windows không xóa được. Phần mềm hệ thống cũng được tích hợp các công cụ khác trên phần mềm giúp người dùng có thể sử dụng máy tính tốt nhất. Phần mềm Advanced Uninstaller Pro hỗ trợ tối ưu hóa máy tính nhằm làm tăng tốc độ xử lý của CPU. 

Phần mềm gỡ bỏ ứng dụng - Advanced Uninstaller Pro

Phần mềm gỡ bỏ ứng dụng – Advanced Uninstaller Pro

Phần mềm gỡ bỏ chương trình cứng đầu cũng giúp người dùng có thể tăng tốc độ truy cập internet bằng việc tối ưu hóa card internet của máy tính,có giao diện thân thiện giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác.Chương trình gỡ bỏ phần mềm cứng đầu cũng giúp người dùng có thể quản lý tốt các phần mềm khởi động cùng windows. Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể cài đặt thời gian thực cho từng phần mềm có thể hoạt động trong tương lại.Tương thích khá tốt với các trình duyệt web mới nhất hiện nay như: IE, Firefox, Chrome,….. Ngoài ra cũng có phần mềm xóa ứng dụng cứng đầu tương tự như: Phần mềm Your Uninstaller Pro

Giao diện phần mềm - Advanced Uninstaller Pro

Giao diện phần mềm – Advanced Uninstaller Pro

Tính năng chính của Advanced Uninstaller Pro 

  • Xóa ứng dụng, phần mềm cứng đầu. 
  • Quản lý phần mềm chạy cùng windows. 
  • Tối ưu hóa máy tính và làm tăng tốc độ CPU.
  • Cài đặt thời gian cho các phần mềm được hoạt động.

Advanced Uninstaller Pro là phần mềm tiện lợi giúp người dùng có thể xóa bỏ các phần mềm tập tin cứng đầu tồn tại trên máy tính mà người dùng không thể xóa bỏ bằng cách thông thường.