Các hàm trong Excel 2010 thường được sử dụng nhất

Rate this post
Giới thiệu các hàm thường được dùng nhất trong Excel 2010 và cách sử dụng, để bạn có thể thực hiện các thao tác tính toán số liệu một cách thật chính xác.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ các hàm trong Excel 2010 mà người dùng thường sử dụng hoặc tham chiếu. Khi làm việc với các bảng tính, đặc biệt là các hàm này hoàn toàn khả dụng trong cấu trúc file .xlsx 2013 nếu như người dùng muốn tham chiếu dữ liệu giữa các bảng tính.

Các hàm trong Excel 2010 thường được sử dụng nhất

Chúng tôi minh họa chi tiết hàm tính giá trị trung bình Average, hàm tính cực trị (giá trị lớn nhất, nhỏ nhất) Min-Max và hàm thời gian.

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

Trong những hàm Excel thường được dùng nhất luôn không thể thiếu AVERAGE. Hàm nhận tham số đầu vào là một tập các giá trị có cùng kiểu dữ liệu, và trả về giá trị trung bình. Cú pháp hàm như sau:

= AVERAGE( X : Y) trong đó giới hạn là ô nằm ngoài cùng của phạm vi vùng chọn tập hợp các ô dữ liệu.

hoặc =AVERAGE(ô A, ô B,…, ô n)

Trong đó X, Y là điểm đầu và cuối của giới hạn các ô. Bạn nhìn hình minh họa dưới đây, giới hạn X, Y tương ứng là từ ô C3 đến ô J10.

Các hàm trong Excel - Hàm Average tính giá trị trung bình

Hàm Average tính giá trị trung bình

Nếu sau dấu ngoặc, ta kéo thả chuột để chọn lấy vùng phạm vi các ô tham số, thì cú pháp trên thanh công thức fx là =AVERAGE(A10:J10). Nhưng nếu ta sử dụng Ctrl + click chuột để chọn riêng từng ô, thì giữa các tham số cách nhau bởi dấu phẩy.  Ví dụ =AVERAGE(A,B,C,…)

Hàm tìm ra giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất

Trong trường hợp muốn tìm ra ô dữ liệu chứa con số nhỏ nhất trong một tập hợp có rất nhiều ô, bạn sẽ dùng đến hàm MIN. Tương tự, hàm MAX sẽ giúp bạn tìm ra ô dữ liệu chứa con số lớn nhất.

Các hàm trong Excel 2010 - Hàm MIN để tìm giá trị nhỏ nhất trong tập hợp các ô

Hàm MIN để tìm giá trị nhỏ nhất trong tập hợp các ô

Trong những hàm Excel 2010, hàm MIN và MAX rất hữu hiệu khi bạn muốn tham chiếu dữ liệu trong sheet bảng tính khác.

Hàm tính ngày tháng

Lấy ví dụ, ô E4 chứa dữ liệu ngày bắt đầu là 30/04 và ô F4 chứa ngày kết thúc là 02/09, cả 2 ô nên ở cùng 1 năm (nếu khác năm thì kết quả trả về cực lớn). Ta sử dụng =DAYS(F4,E4) để tính số ngày giữa 2 mốc thời gian đó. Tham số của hàm Days đơn giản hơn nhiều, chỉ gồm 2 tham số, có thể nhập địa chỉ 2 ô dữ liệu cũng được. Cả 2 dữ liệu đầu vào đều phải ở dạng ngày tháng, nếu khác đi, hàm sẽ báo lỗi.

Các hàm trong Excel 2010 - Hàm Days để tính số ngày giữa 2 mốc thời gian

Hàm Days để tính số ngày giữa 2 mốc thời gian

Nếu dùng hàm DAYS để đếm số ngày tính từ hiện tại đến một mốc nào đó, ta thay 1 trong 2 tham số thành ngày hiện tại. Hay nói cách khác, có một công thức để show ngày tháng hiện tại của hệ thống ra Excel mà không phải mất công gõ lại. Công thức =NOW() sẽ giúp bạn làm việc đó.

Các hàm trong Excel - Hàm NOW() không có tham số truyền vào

Hàm NOW() không có tham số truyền vào

Bên cạnh các hàm trong Excel kể trên thì hàm Product cũng được sử dụng rất nhiều. Bạn có thể tham khảo thêm cách dùng hàm Product trong Excel ngay trên trang web của chúng tôi. Chúc bạn tính toán tốt với Excel.