Cách Đếm số ký tự, số dòng, số trang trong Word

Rate this post

Bạn đã bao giờ gặp phải một trường hợp khi làm bài tiểu luận bị giới hạn số từ hay kí tự ? Thầy cô có thể sẽ yêu cầu bạn viết không được quá bao nhiêu trang hay không quá bao nhiêu kí tự. Khi bạn làm thì bạn thường không hay để ý đến vấn đề này. Vậy làm sao để có thể biết là bạn đã sự dụng bao nhiêu kí tự trong văn bản đó.

Khi bạn soạn thảo Word, bạn thường không để ý đến kí tự, dòng hay số trang trên tập tin của bạn. Tuy nhiên có khá nhiều công việc mà bạn phải giới hạn từ làm sao bạn có thể đếm được số kí tự trong đó được. Tuy nhiên, khá người biết trong Word có một công cụ giúp ra làm những việc này.

Đếm số ký tự, số dòng, số trang trong Word

1. Thực hiện với word 2003

Bước 1: Bạn tiến hành bôi đen đoạn văn bản muốn đếm số ký tự.

Đếm số từ, ký tự trong word 2013

Bước 2: Bạn chọn Tool và chọn mục WordCount

Đếm số từ, ký tự trong word 2013

Bước 3: Có một hộp thoại sẽ hiển thị thông tin số ký tự.

Trong hộp thoại có những mục như sau:

 • Paragraphs: Đếm số đoạn trong trang văn bản
 • Character (no spaces): Đếm ký tự không bao gồm khoảng trắng

Đếm số từ, ký tự trong word 2013

 • Character (with spaces): Số ký tự bao gồm cả khoảng trắng
 • Lines: Đếm số dòng trong văn bản
 • Pages: Đếm số trang
 • Words: Đếm số từ, ký tự trong văn bản

Đếm số từ, ký tự trong word 2013

Như ví dụ trong hình của Word 2003 có tổng cộng 550 ký tự. Thao tác đếm ký tự không dấu cách cho kết quả là 468. Bạn cần lưu ý hai chỉ số là đếm ký tự không dấu cách và có dấu cách để tránh bị nhầm.

Word 2007

Bước 1: Bạn bôi đen văn bản muốn đếm số ký tự.

Bước 2: Nhìn xuống góc bên trái có thông số Words, bạn click chuột vào đó có một hộp thoại liệt kê số ký tự đã được đếm.

 • Paragraphs: Đếm số đoạn trong trang văn bản
 • Character (no spaces): Đếm số ký tự không bao gồm khoảng trắng

Cách đếm ký tự trong word 2010

 • Character (with spaces): Đếm số ký tự bao gồm cả khoảng trắng
 • Lines: Số dòng trong văn bản
 • Pages: Đếm số trang
 • Words: Đếm số từ trong văn bản

Cách đếm ký tự trong word 2010

Từ Word 2010, 2013, 2016

Bước 1: Bôi đen văn bản muốn kiểm ký tự nếu không bôi đen Word tự động đếm ký tự của toàn bộ văn bản. Bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + A bôi đen toàn bộ văn bản. Trong ảnh là những bước thực hiện đếm ký tự trong Word 2016.

Cách đếm ký tự trong word 2010

Bước 2: Tìm thanh hiển thị ở góc dưới màn hình Word. Click đúp thanh này để mở hộp lệnh Word Count.

Cách đếm ký tự trong word 2010

Thông tin hiển thị tương tự trong Word 2003 và 2007.

Cách đếm ký tự trong word 2010

Cách đếm ký tự trong Word 2010, 2013 hay 2016 mới nhất, bạn vẫn có thể áp dụng như với Word 2007. Các thông số được hiển thị với mỗi cách đếm số ký tự gần như không thay đổi qua các phiên bản.

Trên đây mình đã hướng dẫn bạn cách đếm ký tự, số từ hay đoạn văn bản trong tập tin Word với thao tác đơn giản. Giúp bạn định lượng rõ số ký tự, số từ trong văn bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ khi gõ văn bản có dấu.