Cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày

Rate this post
Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày thông qua ví dụ cụ thể.

Nếu muốn thực hiện một phép tính toán liên quan đến các ngày tháng, ngoài việc thủ công thì bạn cũng có thể dùng Excel để hỗ trợ. Tiêu biểu trong số đó chính là hàm DAYS. Vậy hàm này mục đích để làm gì?

Hàm DAYS

Hàm DAYS trong Excel

Hàm DAY trong Excel là hàm để trả về số ngày giữa hai ngày hay hai mốc thời gian khác nhau. Hàm này được sử dụng phổ biến và thông dụng mà bất kỳ ai sử dụng ứng dụng MS Excel cũng cần phải biết. Bởi vì nó hỗ trợ đắc lực trong cả học tập và công việc, tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng. Trong bài viết chia sẻ hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách dùng hàm DAYS trong Excel thông qua công thức, ví dụ cụ thể nhé.

Hướng dẫn dùng hàm DAYS trong Excel

Cú pháp:

=DAYS(end_date,start_date)

Ý nghĩa:

  • End_date: đây là giá trị của ngày kết thúc trong hai ngày hay khoảng thời gian cần tính ngày. End_date là giá trị bắt buộc trong công thức.
  • Start_date: là giá trị của ngày bắt đầu trong hai ngày hay khoảng thời gian cần tính ngày. Start_date là giá trị bắt buộc.

Lưu ý:

  • Trường hợp hai giá trị là end_date và start_date đều là số thì kết quả hàm sẽ dùng luôn giá trị end_date – (trừ) Start_date.
  • Trường hợp một trong hai giá trị End_date và Start_date là văn bản, text thì đối số của hàm DATE sẽ chuyển sang định dạng ngày dạng DATEVALUE(date_text) bắt đầu tính toán.
  • Trường hợp cả hai giá trị End_date và Start_date là giá trị số nằm bên ngoài phạm vi những ngày hợp lệ thì kết quả hàm DAYS sẽ báo lỗi hiển thị giá trị #NUM!.
  • Trường hợp giá trị End_date và Start_date là chuỗi hay text không thể phân tích thành ngày đúng, hợp lệ thì kết quả hàm DAYS trả về #VALUE.

Ví dụ:

Thông tin nhân viên trong một công ty có ngày bắt đầu làm việc và ngày nghỉ hưu hiển thị dưới bảng. Bạn hãy tính số năm công tác của từng nhân viên trong công ty này bằng cách dùng hàm DAYS.

Cách dùng hàm DAYS trong Excel

Ví dụ hàm DAYS

Ta sẽ làm với nhân viên đầu tiên ta áp dụng công thức hàm DAYS ta được =DAYS(G5,F5)/365.

Trong đó:

  • G5: ô chứa giá trị ngày vào làm của ông Dương Hồng Đức.
  • F5: ô chứa giá trị ngày nghỉ hưu của ông Dương Hồng Đức.

Như vậy ra sẽ được:

Hàm DAYS trong Excel

Kết quả ví dụ hàm DAYS

Ta áp dụng công thức với tất cả những người còn lại:

Cách dùng hàm DAYS

Tương tự làm với công thức tính hàm DAYS

Như vậy chúng ta đã biết cách dùng hàm DAYS để trả về số ngày trong hai ngày hay khoảng thời gian nhất định. Có thể tham khảo hàm DATE để trả về kết quả ngày tháng năm trong Excel. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về các hàm trong Excel.