Cách dùng hàm nhân trong Excel dễ hiểu, chi tiết

Rate this post
Hướng dẫn cách sử dụng hàm nhân, hay còn gọi là hàm Product trong Excel, cho ra kết quả tính toán một cách chính xác.

Đối với từng trường hợp cụ thể, hàm nhân trong Excel cho sự chính xác rất cao, mà vẫn cho phép thao tác kéo thả mở rộng theo phạm vi vùng chọn các ô. Bài hướng dẫn này giúp bạn đọc là người mới tiếp cận thao tác sử dụng Product trong Excel một cách dễ hiểu nhất.

Cách sử dụng hàm nhân trong Excel

Đặt vấn đề, giả sử bạn cần nhân giá trị của ô M và ô N, thì với công thức = M * N sẽ cho ra kết quả, chỉ cần các ô mang  giá trị số. Nhưng với một tập hợp các ô xếp liền nhau, từ ô A1 đến ô Xn chẳng hạn, bạn sẽ phải thực hiện phép nhân trong Excel với bao nhiêu số hạng?

Hàm Product sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó một cách đơn giản, dễ hiểu. Cú pháp như sau: = Product(D). Trong đó D là phạm vi các ô tham số hoặc danh sách các thừa số

Ví dụ, bạn có các tham số rời rạc là những ô X, Y, A cần nhân lại với nhau, thì công thức là =Product (X, Y, A) tương đương với biểu thức = Y*X*A. Đối với phạm vi, bạn sẽ kéo thả một khối các ô chứa dữ liệu khi con nháy trỏ đến chính giữa 2 dấu ngoặc đơn. Cú pháp khi dùng Product với toán tử phạm vi là =Product (ô giới hạn bên A : ô giới hạn bên B)

Bạn nhìn vào ví dụ minh họa dưới đây: Khi nhân những thừa số là 2 ô D5,E5 trên dòng 5 (thuộc cột D,E), viết kết quả hiển thị ở cột F, ô F5.

Hàm nhân trong Excel - Công thức Product với toán tử phạm vi

Công thức Product với toán tử phạm vi

Ta sử dụng công thức =Product(D5,E5) hoặc có thể dùng =Product(, sau đó kéo thả phạm vi các ô rồi đóng ngoặc đơn ) cũng được. Với điều kiện là tất cả các ô tham chiếu đến đều phải ở dạng dữ liệu số. Như vậy, ô F5 hiển thị kết quả vừa tính được.

Hàm tích trong Excel với Product Fuction nhận diện được cả dữ liệu số thực

Hàm tích trong Excel với Product Fuction nhận diện được cả dữ liệu số thực

Nếu như một trong các ô tham chiếu có dữ liệu dạng số thực hay số bit, hàm nhân của Excelvẫn cho kết quả chính xác.

Một tính năng mở rộng nữa của Product Function, đó là hỗ trợ kéo thả mở rộng kết quả. Bạn hãy quan sát hình dưới đây, khi kéo thả từ F5 xuống F11, hàm tự động nhận diện tham số đầu vào theo thứ tự kéo thả xuống dưới, và tính toán với các tham số tương ứng đó. Kết quả của các ô dưới vẫn rất chuẩn xác.

Hàm nhân trong Excel hỗ trợ cả kéo thả mở rộng kết quả

Hàm nhân trong Excel hỗ trợ cả kéo thả mở rộng kết quả

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm nhân trong Excel sao cho chi tiết nhất, dễ hiểu nhất. Việc ứng dụng, biến hóa hàm nhân khi tính toán logic các bài toán lớn một cách tài tình là ở bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chia sẻ thêm cách đổi số thành chữ trong Excel. Chúc bạn thành công.