Cách sử dụng hàm DDB trong Excel

Rate this post
Bạn là một người làm việc trong lĩnh vực tài chính thì việc sử dụng excel cùng những hàm tài chính trong tính toán là việc không thể bỏ qua được giúp cho bạn có thể tính toán một cách nhanh chóng.

Bạn là một người làm việc trong lĩnh vực tài chính thì việc sử dụng excel cùng những hàm tài chính trong tính toán là việc không thể bỏ qua được giúp cho bạn có thể tính toán một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Tất nhiên bạn không còn xa lạ gì với hàm DDB trong excel nữa, khái niệm và cách dùng nó như thế nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

cách sử dụng hàm DDB trong excel

Hàm DDB trong excel là hàm tính khấu hao của tài sản trong kỳ đã được xác định. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng thực chất cực kỳ dễ hiểu và dễ sử dụng nếu như bạn đọc bài này. Bài viết này sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về hàm DDB đó.

Hàm DDB có cú pháp =DDB(cost, salvage, life, period, [factor])

Trong Đó:

  • Cost để chỉ chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc
  • Salvage chỉ giá trị sau khi khấu hao hay còn gọi là giá trị thu hồi của tài sản và là một tham số bắt buộc
  • Life là số kỳ khấu hao cũng là một tham số bắt buộc
  • Period: là kỳ muốn khấu hao, là một tham số bắt buộc
  • Factor là lệ giảm dần số dư, nếu như số liệu này bị bỏ qua sẽ mặc định bằng 2
  • Chúng ta cùng xét một ví dụ để hiểu rõ hơn về cách dùng hàm DDB:
  • Cho bảng tính dưới đây với các dữ liệu đã được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm DDB trong Excel.
  • Yêu cầu đề ra tính khấu hao tháng thứ nhất, năm thứ nhất. Tính khấu hao năm thứ 2 với factor = 1,5

cách sử dụng hàm DDB trong excel - bước 1

Không khó khăn gì để tính khấu hao tháng thứ nhất bạn nhập công thức tại ô C9 =DDB(C6,C7,C8*12,1,2). Kết quả hiển thị ra như ở hình dưới.

cách sử dụng hàm DDB trong excel - bước 2

Còn để tính khấu hao năm thứ nhất thì bạn nhập công thức tại ô C10 =DDB(C6,C7,C8,1,2). Ta sẽ được kết quả như sau:

cách sử dụng hàm DDB trong excel - bước 3

Tính khấu hao năm thứ hai với factor = 1,5, bạn nhập công thức tại ô C11 =DDB(C6,C7,C8,2,1.5). Ta được kết quả như sau:

cách sử dụng hàm DDB trong excel - bước 4

Đó là những giới thiệu và cách dùng hàm DDB trong excel giúp cho bạn có thể dễ dàng sử dụng được hàm tài chính đó vào trong việc tính toán, giúp cho quá trình tính toán của bạn được diễn ra nhanh chóng và chính xác nhất.