Cách sử dùng hàm Hypgeomdist trong Excel

Rate this post
Excel có rất nhiều hàm cho bạn sử dụng và trong đó hàm Hypgeomdist được sử dụng cũng rất nhiều, nhưng đối với nhiều người thì có thể là chưa hiểu rõ được hàm này có ý nghĩa gì, sử dụng như thế nào.

Excel có rất nhiều hàm cho bạn sử dụng và trong đó hàm Hypgeomdist được sử dụng cũng rất nhiều. Nhưng đối với nhiều người thì có thể là chưa hiểu rõ được hàm này có ý nghĩa gì, được sử dụng như thế nào, để chi tiết hơn thì bài viết dưới đây chúng tôi có chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm Hypgeomdist trong Excel và ví dụ minh họa.

Trước tiên bạn cần phải cài đặt một trong các phiên bản Office về máy tính của mình: Office 2003Office 2007, Office 2010, Office 2013.

Cú Pháp: HYPGEOMDIST(sample_s,number_sample,population_s, number_pop)

Trong đó:

 • sample_s: số lần thành công trong mẫu, bắt buộc phải có.
 • number_sample: kích thước của mẫu, bắt buộc phải có.
 • population_s: số lần thành công trong tập hợp, bắt buộc phải có.
 • number_pop: kích hước của tập hợp, bắt buộc phải có.

Khi thực hiện thì bạn cần phải chú ý:

 • Tất cả các đối số đều bị cắt cụt thành số nguyên.
 • Nếu có đối số nào không phải là số thì hàm Hypgeomdist sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
 • Nếu sample_s < 0 hoặc là sample_s lớn hơn số nhỏ hơn trong hai số number_sample hoặc là population_s thì hàm Hypgeomdist sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
 • Nếu sample_s nhỏ hơn số lớn hơn trong 2 số: 0 và (number_sample – number_population + population_s), khi đó hàm Hypgeomdist sẽ trả về lỗi #NUM!
 • Nếu number_sample  hoặc population_sample > number_ population thì hàm Hypgeomdist sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
 • Nếu number_ s hoặc population_s > number_ population, khi đó hàm Hypgeomdist sẽ trả lỗi về #NUM!

Phương trình của phân bố siêu bội:

 • P(Xx) x,n,M,N)=

Trong đó:

 • x=sample_s
 • n=number_sample
 • M=population_s
 • N=number_population

Hàm Hypgeomdist được sử dụng để lấy mẫu nhưng không được dùng để thay thế cho một tập hợp hữu hạn.

Hướng dẫn sử dụng hàm Hypgeomdist

Nhập vào Excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm Hypgeomdist. Và ở ví dụ này thì ta tính toán với các thông số: số lần thành công trong mẫu là 2, kích thước mẫu là 6, số lần thành công trong tập hợp là 10, kích thước tập hợp là 20.

Hàm Hypgeomdist trong Excel - hình 1

Nhập các thông số vào bảng

Tiếp theo đó là nhập công thức vào ô C10, và ta tính được kết quả như hình vẽ:

Hàm Hypgeomdist trong Excel - hình 2

Kết quả

Với cách làm đơn giản như chúng tôi giới thiệu ở trên thì chắc hẳn là bạn đã biết cách sử dụng hàm Hypgeomdist trong Excel. Nhưng điểm cần phải lưu ý ở đây là khi nhập giá trị thì cần phải nhập giá trị là các tham số dương, bởi nếu không thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi và tất cả các giá trị không phải là giá trị nguyên cũng sẽ dược tự động chuyển thành số để tính toán.