Cách sử dụng hàm tính tiền tệ trong Excel

Rate this post
Hàm PV trong Excel giúp bạn tính được giá trị hiện đại của chủ khoản đầu tư hàm này có ứng dụng rất lớn trong thực tiễn.

Hàm PV trong Excel giúp bạn tính được giá trị hiện đại của chủ khoản đầu tư hàm này có ứng dụng rất lớn trong thực tiễn. Bạn muốn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Chức năng: Trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư. Giá trị hiện tại là tổng đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai. Ví dụ khi bạn vay tiền thì số tiền vay sẽ là giá trị hiện tại của người cho vay.

Cú Pháp: PV (rate, nper, pmt, [fv], [type])

Trong đó:

  • Rate: là giá trị bắt buộc đó là lãi suất theo kỳ hạn
  • Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niêm kim- giá trị bắt buộc
  • Pmt: là khoản thanh toán cho mỗi kỳ và không đối số trong xuốt vòng đời của niên kim- giá trị bắt buộc.
  • Fv: là giá trị tương lai hay số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng – giá trị tùy chọn
  • Type: số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn – giá trị túy chọn

Hướng dẫn sử dụng hàm PV trong Excel

cách dùng hàm PV trong Excel - hình 1

Cho bảng dữ liệu

Yêu cấu đặt ra bạn cần tính giá trị hiện tại của khoản đầu tư (PV). Biết lãi suất hàng năm là (Rate) số năm kỳ hạn (Year) và khoảng thanh toán hàng tháng là (PMT).

Áp dụng công thức PV ta được công thức cho ô giá trị E4 là = PV (B4/12, C4*12,D4,,0). Bạn thu được kế quả là:

cách dùng hàm PV trong Excel - hình 2

Kết quả cho E4

Với các ô còn lại bạn sao chép công thức và cho ra kết quả như ý muốn.

cách dùng hàm PV trong Excel - hình 3

Kết quả cho các ô còn lại

Trên chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm PV trong Excel, chắc chắn nó sẽ cần đến cho công việc tính toán của bạn nhé. Hãy ghé qua các bài đọc của taichua.com sẽ cung cấp cho bạn cách dùng và ví dụ để bạnh hiểu thêm về các hàm trong Excel.