Cách sử dụng Hàm UPPER trong EXCEL

Rate this post

Trong khi làm việc với Excel, bạn sẽ có một số hàm chuyển đổi ký tự thường thành chữ hoa như: hàm Upper, hàm Proper, … Mỗi hàm sẽ có một chức năng khác nhau, nhưng đều tạo điều kiện cho bạn thao tác với bảng tính một cách nhanh chóng hơn và có được kết quả chính xác hơn. Với bài viết nôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hàm UPPER để có thể chuyển đổi tất cả các ký tự thành chữ hoa trong Excel.

Cách đổi chữ thường thành in hoa trong excel

Cách đổi chữ thường thành in hoa trong excel

Hàm UPPER được sử dụng trong Excel là hàm hỗ trợ đắc lực cho bạn khi chuyển đổi tất cả các ký tự trong văn bản mà bạn muốn thành chữ in hoa. Nhờ có hàm UPPER này mà bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức khi thao tác trên bảng tính của Excel.

Cách sử dụng ham UPPER trong Excel

Cú pháp thực hiện: UPPER(text)

Với Text: Là văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ hoa.

Xét ví dụ minh họa:

Cho bảng tính Excel bao gồm cột họ và tên toàn  là chữ thường

Cách đổi chữ thường thành in hoa trong excel

Ví duh minh họa cách sử dụng hàm UPPER

Câu trả lời cho câu hỏi này chính là áp dụng hàm UPPER. Bạn tiến hành nhập công thức tại ô E5. Khi đó, ta sẽ được kết quả như hình dưới đây:

Cách đổi chữ thường thành in hoa trong excel

Kết quả trả về của hàm UPPER trong một ô của bảng tính Excel

Kéo thả chuột để có kết quả cho các ô còn lại

Cách đổi chữ thường thành in hoa trong excel

Kết quả sau khi đổi toàn bộ tên thường thành in hoa

Với cách làm trên là bạn đã biết cách dùng hàm UPPER để chuyển đổi toàn bộ văn bản được chọn sang chữ in hoa rồi. Ngoài ra, nếu bạn muốn chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, thì hãy nên có thể sử dụng hàm PROPER trong Excel.