Cách tạo bảng báo cáo trong Word

Rate this post

Khi bạn soạn thảo một văn bản word, có một số loại văn bản sẽ cần một bảng báo cáo để có thể tính toán và cập nhật được dữ liệu một cách dễ dàng hơn nếu như các giá trị dữ liệu của bạn thay đổi liên tục. Vậy làm sao để có thể tạo một bảng báo cáo trong Word như ý mình được.

Bạn đã biết cách tạo bảng cho báo cáo của mình trong Word chưa. Sau đây mình xin hướng dẫn cá bạn cách làm bảng báo cáo trong Word với một số thao tác đơn giản dưới đây.

Cách tạo bảng báo cáo trong Word

Giả sử bạn đang được yêu cầu tạo một bảng báo cáo với những cột giá trị: mặt hàng, số lượng, giá cho trước và cuối cùng là cột thành tiền = số lượng * giá.

Bước 1: dựa vào yêu cầu của bài toán bạn tạo một bảng giống như sau

Cách tạo bản báo cáo trong word

Tạo bản báo cáo mẫu

Bước 2: Trong ô dữ liệu Mặt hàng bạn vào mục Developerchọn là Legacycontroltiếp theo bạn chọnTextFormField

Cách tạo bản báo cáo trong word

Bước 3: Bạn sẽ thấy trong ô của phần Mặt hàng hiển thị cho bạn một file dữ liệu

Cách tạo bảng báo cáo trong Word

Từ Double-clickvào Field này. Nó sẽ hiển thị cho bạn hộp thoại là Text Form Field Options.Vì phần giá trị của MẶT HÀNG ở đang dạng text nên bạn phải chọn là Regular text trong ô Typetiếp đến nhập giá trị trong ô Default textrồi bạn nhấp OK.

Cách tạo bản báo cáo trong word

Bước 4: Tại bước này bạn tạo tiếp một Text Form Field cho ô giá trị SỐ LƯỢNG vì ô giá trị SỐ LƯỢNG là kiểu số nên bạn sẽ chọn là Number trong ô Type  bạn tiến hành nhập giá trị trong mục Default number tiếp đến bạn nhập tên cho ô giá trị này trong ô Bookmark, ở mục này bạn nhập giá trị là sl  để tiện cho việc tính toán trong bảng nhé tiếp đến bạn tichk chọn mục Calculate on exit để nó tự động tính toán bạn nhấp vào OK là xong.

Cách tạo bản báo cáo trong word

Bạn tiến hành tạo tiếp một Text Form Field cho ô giá trị tiếp theo tại cột SỐ LƯỢNG. Nhưng bạn lưu ý tại ô Bookmark. Ở 2 ô có giá trị khác nhau bạn nên đặt tên khác nhau đi nhé cho dù nó là chung một 1 cột dữ liệu để sau này tiện cho việc tính toán. Ở đây mình đặt cho nó là sll.

Cách tạo bảng báo cáo trong Word

Tương tự bạn tạo ra 2 Text Form Field cho 2 ô giá trị tại cột GIÁ. Bạn đặt tên bookmark là g và gg nhé.

Bước 5: Bạn tạo tiếp một Text Form Field cho ô giá trị THÀNH TIỀN. Tuy nhiên, ô giá trị này là một phép toán nên bạn chọn Calculation tại ô Type tiếp đó bạn nhập phép tính cho ô Expression, ở đây là tích của Giá và Số lượng trong hình sl là tên của bookmark tại ô thứ nhất của cột SỐ LƯỢNG và g là tên bookmark ô thứ nhất cột giá. Sau đó bạn chọn Number format để có thể định dạng hiển thị là tiền tệ rồi bạn tick chọn Calculate on exit để có thể tự động tính toán rồi chọn OK là được.

Cách tạo bản báo cáo trong word

Tương tự với ô giá trị thứ 2 tại cột THÀNH TIỀN. Giá trị Expression sẽ là =sll * gg ( sll là tên của bookmark của ô thứ 2 tại cột SỐ LƯỢNG, còn gg là tên của bookmark ô thứ 2 của cột Giá.

Kết quả khi bạn hoàn thành bước trên:

Cách tạo bản báo cáo trong word

Bạn đã có được một bảng báo cáo hoàn chỉnh rồi. Nếu bạn thích thay đổi bất kỳ một giá trị nào tại cột SỐ LƯỢNG và GIÁ sau đó bạn chỉ việc ấn TAB thì biểu thức tính toán của cột THÀNH TIỀN nó sẽ tự động tính toán rồi cập nhật lại giá trị.