Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

Rate this post
Với việc tạo biểu đồ trong Excel sẽ cách giúp bạn minh họa các con số trên bảng tính bằng đồ thị khi đó người dùng có thể vẽ đồ thị trong excel

Với việc tạo biểu đồ trong Excel sẽ cách giúp bạn minh họa các con số trên bảng tính bằng đồ thị. Khi đó, người dùng có thể vẽ đồ thị trong excel, vẽ biểu đồ hình cột trong excel. Ở bài viết này, các bạn sẽ biết thêm cách tạo biểu đồ hình tròn trong Excel đơn giản.

Hướng dẫn tạo biểu đồ tròn trong excel

Ví dụ, chúng ta có một bảng dữ liệu như hình bên dưới cần chèn 1 biểu đồ hình tròn

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 1

 

  • Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel 2003 

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu, sau đó chọn Insert -> Chart.

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 2

Bước 2: Tiếp đó Xuất hiện hộp thoại. Trong tab Standard Types, chọn Pie ( tức là biểu đồ hình tròn) -> chọn kiểu biểu đồ -> ấn Next.

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 3

Bước 3: Khi xuất hiện hộp thoại, bạn tiếp tục ấn Next.

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 4

Bước 4: Xuất hiện hộp thoại, bạn cần nhập tiêu đề, và ấn Next.

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 5

Bước 5: Ấn Finish để kết thúc quá trình.

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 7

Kết quả thu được:

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 8

  • Cách tạo biểu đồ tròn trong excel 2007

Chọn dữ liệu và có thể chọn bao gồm cả tiêu đề, Tiếp đó chọn Insert ->Pie -> chọn kiểu biểu đồ bạn muốn tạo dựng.

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 9

Kết quả:

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 10

Khi đó, bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ theo ý bằng cách kích lên biểu đồ và chọn tab Layout để thay đổi

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

Kết quả:

cách tạo biểu đồ tròn trong excel - bước 11

 

  • Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel 2010 và Excel 2013

Các bạn thực hiện tương tự Excel 2007 khi tạo dựng trong Excel 2010 và Excel 2013

Chúng tôi vừa giúp các bạn thực hiện các thao tác tạo biểu đồ hình tròn trong Excel Từu đó mà bạn có thể biểu diễn các con số trên bảng tính bằng biểu đồ hình tròn, giúp bài báo cáo của bạn có tính trực quan và dễ hiểu hơn.